Studietilbud


Her finner du kurskoder.

Oversikt over hvor vi tilbyr utdanninger

Nedenfor ser du en oversikt over alle studietilbudene ved FI. Se også kurs i menyen til høyre.
Klikk på info-symbolene for detaljer.

Fagretning Bygg og anlegg2 år
heltid
2 år nett-
støttet
 1 år deltid4 år
nettstøttet
Bygg Mer info     Mer info
Bygg og treteknikk Info     Info
Bygningsvern     x  
Anlegg Info     Info
Klima, energi og miljøfag i bygg (KEM) Info     Info
Forvaltning, drift og vedlikehold   Info  

 

Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom og bygg      

 Info

Fagretning Datateknikk2 år
heltid
   
Datateknikk - drift og sikkerhet Info      
Fagretning Elektro2 år
heltid
 4 år
deltid
4 år
nettstøttet
Automatisering Info     Info
Elkraft Info   Info Info
Fagretning Teknikk og industriell produksjon2 år
heltid
 4 år
deltid
4 år
nettstøttet
Maskinteknikk Info   Info Info
Maskinteknisk drift Info   Info Info
Logistikk og transport Info     Info
Møbel og innredning Info     Info
Økonomi og ledelse 

2 år
deltid

  
Økonomi og ledelse   Info    
Helsefag 

2 år
deltid

  
Helse, aldring og aktiv omsorg   Info    
Kreftomsorg og lindrende pleie   Info    
Demens og alderspsykiatri        
Barsel og barnepleie   Info    
Videreutdanning i veiledning  

Info

   
Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid    

Info

   
Rehabilitering       

Info

   

 

 

Sist oppdatert: 04.05.2015
Publisert: 12.05.2010