Lean Manufacturing 4.0 (filosofi og ledelse)

Målet med studiet er at studentene skal kunne benytte ulike virkemidler og verktøy fra Lean i forbedringsarbeid og produksjon, og de skal kunne kartlegge og analysere prosesser og forsyningskjeder.

Innhold

 • Begrep/definisjoner – hva Lean er
 • Fra ressurs- til kundefokus og flyt i verdikjeden
 • Hvordan iverksette en Lean-basert driftsstrategi
 • Hvordan skape en lærende organisasjon med kontinuerlig forbedring gjennom Lean
 • Planlegge, lede og kontrollere produksjon iht. kundekrav, kvalitet og HMS
 • Slik bruker næringslivet Lean: Casestudier, presentasjoner, bedriftsbesøk
 • Bruk av refleksjonsoppgaver, diskusjon og konkrete arbeidsoppgaver
 • Rapportering, rapportskriving og presentasjon
 • Praksis på LeanLab (Læringsfabrikken Raufoss)

Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om hva Lean er og hvordan metodikken kan bidra til å utvikle og kontinuerlig forbedre en organisasjon. De skal kjenne til hvordan prosesser og forsyningskjeder kan effektiviseres, og de skal ha forståelse for at Lean fungerer uavhengig av bransje og selskap. Studentene skal kunne benytte ulike virkemidler og verktøy fra Lean i forbedringsarbeid og produksjon, og de skal kunne kartlegge og analysere prosesser og forsyningskjeder. De skal også foreslå konkrete strategier og tiltak til hvordan en bedrift kan drive kontinuerlig forbedring og utvikle en helhetlig kultur.

Opptakskrav

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.
 2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilsvarende relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Studiepoeng

Fullført modul gir ti studiepoeng. Hvis studenten ønsker flere moduler, kan studie­poengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.