Materialkunnskap og produksjonsmetoder i plast

Målet med studiet er at studentene etter endt modulutdanning skal ha kunnskap om utvalgte begreper, teorier og modeller i kjemi. De skal kjenne til bransjens historie og prosessene fra oljeproduksjon til petrokjemi.

Innhold

  • Vanlige plasttyper: PE, PP, PVC, PA, PS, PET, PMMA, POM, TPO, EPS, epoxy, melamin, polyuretan, gummi, bioplaster og biokompositter
  • Bearbeidingsmetoder: Rotasjonsstøping, sprøytestøping, formblåsing, vakuumforming, filmblåsing, ekstrudering, termoforming, liming & sveising, Pu støpning, pomposittstøping
  • Kvalitetskontroll: Problemløsning, produkt finish, krymp/vridning/kast, veggtykkelse, mottakskontroll, vekt/dimensjoner/toleranser, testmetoder, datablad
  • Produksjonsøkonomi: Materialkost, syklustider, veggtykkelser, vrakproduksjon, samkjøring
  • Resirkulering: Bioplast, mekanisk resirkulering, kjemisk resirkulering, sortering, CO2/miljøregnskap
  • Utvalgte emner i kjemi: Atomenes oppbygging, periodesystemet, kjemiske bindinger, polymerer, krystallinitet, reaksjonstyper, isomeri

Læringsutbytte

Studentene skal etter endt modulutdanning ha kunnskap om utvalgte begreper, teorier og modeller i kjemi. De skal kjenne til bransjens historie og prosessene fra oljeproduksjon til petrokjemi, de vanligste plasttypene samt bruk av additiver. De skal også ha kjennskap til merking, gjenbruk og resirkulering, materialegenskaper og målemetoder iht. bransje- og myndighetskrav, de vanligste bearbeidingsmetodene og verktøy som anvendes i plastfaget. Videre skal studentene ha kunnskap om kvalitetskontroll, eksponeringsfaktorer og grunnleggende produksjonsplanlegging og -økonomi. De skal kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning, finne fram til og følge datablad, regelverk, arbeidsbeskrivelser, tegninger, spesifikasjoner og standarder. De skal også kunne planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver/prosjekter alene og som deltaker i en gruppe. Viktig er også å kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen om utvikling av god praksis.

Opptakskrav

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.
  2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilsvarende relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Studiepoeng

Fullført modul gir ti studiepoeng. Hvis studenten ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.