Smart og grunn­leggende vedlikehold

Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modul­utdanning skal ha kunnskap om hva smart vedlikehold og total vedlikeholds­forståelse er.

Innhold

 • Sikkert vedlikehold (HMS)
 • SJA (Sikker Jobb Analyse)
 • Før jobben starter (data-ark)
 • Arbeidstillatelse og risikoanalyse.
 • Total vedlikeholdsforståelse (maskiner, maskinstruktur, reservedeler, forebyggende oppgaver)
 • Tilstandsbaserte kontroller
 • Smart vedlikehold: Digitale verktøy, muligheter for å automatisere tilstandsbasert vedlikehold
 • Operatørvedlikehold
 • Skiftlogg/rapporteringssystem (utfordringer og kommunikasjon)
 • Lean vedlikehold: Analyseverktøy og verktøykasse (bl.a. A3, 4M, 5S, EPL, TPM Pyramide)
 • Samarbeid/kunnskapsutveksling, innad og på tvers av avdelinger.

Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om hva smart vedlikehold og total vedlikeholdsforståelse er. De skal også vite hvordan sikkert vedlikehold fungerer sammen med HMS prosedyrer i en bedrift, og de skal ha kunnskap om Lean vedlikehold. De skal kunne utarbeide og lage vedlikeholdsinstrukser, benytte seg av ulike vedlikeholdsverktøy, utføre en Sikker Jobb Analyse, rotårsaksanalyse og risikoanalyse. Studentene skal også kunne analysere vedlikeholdsprosesser i en bedrift, foreslå konkrete strategier/tiltak for økt vedlikeholdsforståelse og bidra til å utvikle en helhetlig kultur for kontinuerlig forbedring.   

Opptakskrav

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.
 2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilsvarende relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Studiepoeng

Fullført modul gir ti studiepoeng. Hvis studenten ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.