Supply Chain Management (SCM)

Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan en verdikjede fungerer og om hvordan man forbedrer, optimaliserer og utvikler verdikjeder basert på verdistrøms­analyser og andre Lean-metoder.

Innhold

  • Logistikkstyring i verdikjeden, kunde-/markedsorientering
  • Innkjøpsprosessen, strategisk og taktisk. Salg- og forhandlingsteknikk
  • IKT i verdikjeden - Bruk av ERP system (logistikk og strategi)
  • Lean-fokus på verdistrømsanalyse - tverrfaglig med produksjonslogistikk
  • Verdikjedetankegang
  • Begreper, teorier, metoder, verktøy
  • Refleksjonsoppgaver, prosjekt, diskusjon, rapportering og rapportskriving

Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om hvordan en verdikjede fungerer og om hvordan man forbedrer, optimaliserer og utvikler verdikjeder basert på verdistrømsanalyser og andre Lean-metoder. De skal også ha kunnskap om innkjøpsledelse, strategi for leverandørutvikling og hvordan man strategisk kan bruke logistikk for å skape konkurransefortrinn. De skal kjenne til hvordan man kan bruke digitale verktøy for å planlegge, styre og kontrollere verdikjeden effektivt, hvordan man kan jobbe strukturert og effektivt med et logistikkprosjekt og ha kunnskap om økonomistyring gjennom hele logistikkjeden. Studentene skal kunne kartlegge en logistikksituasjon langs verdikjeder, identifisere faglige problemstillinger og behov for tiltak samt planlegge, kalkulere og gjennomføre et logistikkprosjekt. Arbeidet skal utføres etter kunders behov og myndigheters krav, og studentene skal kunne bygge relasjoner og utveksle synspunkter om god praksis med andre som har bakgrunn innen logistikk, transport og spedisjon i organisasjonen.

Opptakskrav

  1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.
  2. Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret og kan dokumentere tilsvarende relevant praksis tilsvarende aktuell læreplan for godkjent fagbrev. Det kreves også kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger tilsvarende læreplanene i VG1(GK) og VG2(VK1).

Studiepoeng

Fullført modul gir ti studiepoeng. Hvis studenten ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.