Hopp til hovedinnhold
Modul

Hydraulikk

Hydraulikk er et viktig fagområde i industrien. Moderne industriproduksjon og anleggsvirksomhet kan knapt tenkes uten. Et stort bruksområde og mer digitalisert teknologi krever økt kompetanse hos fagfolkene som skal styre, tilrettelegge og ikke minst vedlikeholde og videreutvikle hydrauliske systemer.

Hydraulikkmodulen er et samarbeid mellom Fagskolen Innlandet og Gjøvik-bedriften Øveraasen, en stor leverandør av snøryddingsmaskiner til flyplasser, veier og jernbane. Hydraulikk er en sentral komponent i Øveraasens produkter, og bedriftens ansatte deltar aktivt i utformingen av modulen.

Hva lærer du?

  • Hydraulikkens grunnprinsipper og sentrale komponenter.
  • Hydraulikkpumper, motorer og akkumulatorer
  • Ventiler og reguleringsteknikk
  • Rør, slanger og koblinger
  • Systemforståelse og faremomenter i hydrauliske anlegg

Modulen går over åtte uker. Den er nettbasert og inneholder i tillegg to fysiske samlinger, tre digitale samlinger. Undervisningen er lagt opp slik at du kan stå i full jobb og studere samtidig. Hydraulikk er en modul som inngår i fagskolestudiet Industriell produksjon i praksis. Fullført modul gir deg fem studiepoeng.

Hva kan du bli?

Modulen gir deg økt kunnskap om elektroniske styresystemer, komponentlære, mekanikk og logistikk.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.