Hopp til hovedinnhold
Modul

Industrielle økosystemer

Modulen vil gi deg en forståelse for industriens avgjørende rolle for en bærekraftig fremtid.

Det er ressursknapphet på jorden samtidig som det produseres mange produkter som har en negativ virkning på miljøet. Vi må lære av naturens egne prosesser. Vi er avhengig av naturen og de godene som den gir oss. Tap av biologisk mangfold og forringelse av økosystemer kan redusere mulighet til å tjene penger på lang sikt. En rekke virksomheter er avhengige av ressurser og tjenester fra naturen, enten direkte i egen drift og produksjon, eller indirekte gjennom sine verdikjeder.

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • Industrielle økosystemer
  • Naturen som driver – hva kan industrien lære av naturen?
  • Produkters miljømessige påvirkning
  • EUs Grønne giv og taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet

I modulen vil du få en bredere forståelse for og innsikt i de viktigste materialene og råvarene som benyttes. Du vil også lære om naturen som kapital og de etiske sidene ved å utnytte og bruke naturens ressurser. Vi vil også se på betydningen av samarbeidende og lærende økosystemer, og hvordan samarbeid kan gi synergier ved å utnytte hverandres energi- og materialstrømmer. Du vil også bli kjent med EUs Grønne giv og taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet og hva den vil bety for den enkelte bedrift, enten direkte eller indirekte som underleverandør.

Hva kan du bli?

Denne modulen egner seg for deg som ønsker en grundigere forståelse for hva industrielle økosystemer betyr og hva vi kan lære av naturens egne prosesser. Modulen passer for de som jobber i bedrifter som direkte eller indirekte benytter seg av ressurser fra naturen.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Opptakskravet er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev og generell studiekompetanse.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Når er det samling?

Fysisk samlinger:
29.-30. august: Oppstartsamling, Gjøvik
17.-18. oktober: Avslutningssamling, Gjøvik

Forelesninger på Teams:
3. september
10. september
17. september
24. september
1. oktober

Forelesninger på Teams er på dagtid, kl. 12-17.

Med forbehold om endringer.