Hopp til hovedinnhold
Modul

Lean

Målet med studiet er at du skal kunne benytte ulike virkemidler og verktøy fra Lean i forbedringsarbeid og produksjon, og du skal kunne kartlegge og analysere prosesser, verdi og -forsyningskjeder.

Etter gjennomført modulutdanning får du kunnskap om hva Lean er og hvordan metodikken kan bidra til å utvikle og kontinuerlig forbedre en organisasjon.Foto: Tom A. Kolstad

Hva lærer du?

Du skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om hva Lean er, og hvordan det kan bidra til å utvikle og kontinuerlig forbedre en organisasjon. Du skal kjenne til hvordan prosesser og forsyningskjeder kan effektiviseres, og du skal ha forståelse for at Lean fungerer uavhengig av bransje og selskap. Du skal kunne benytte ulike virkemidler fra Lean i forbedringsarbeid og produksjon, og du skal kunne kartlegge og analysere prosesser og forsyningskjeder. Du skal også foreslå konkrete strategier og tiltak til hvordan en bedrift kan drive kontinuerlig forbedring og utvikle en lærende organisasjon.

Studiet er modulbasert over ca. 8-10 uker med digital og desentralisert undervisning, ulikt fra modul til modul. Modulene kan tas uavhengig av hverandre. Du setter sammen de modulene som passer best etter eget behov.

Hva kan du bli?

Utdanningen gir deg spisskompetanse innen leanfilosofi og -ledelse. Du får en fordypning i fagområdet, noe som gir kompetanse for å drive kostnadseffektive prosesser i ulike bedrifter.

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.