Hopp til hovedinnhold
Modul

Roterende kraftoverføringer

Roterende kraftoverføringer er en sentral del av maskiner og systemer der det overføres effekt. Valg av kraftoverføring påvirkes av mange faktorer, og det er vesentlig å gjøre riktige valg i konstruksjonsfasen, under innkjøring/bruk og i forbindelse med vedlikehold. Modulen «Roterende kraftoverføringer» gir grunnkompetanse for å kunne ta valg som fører til driftssikre løsninger der effekt overføres.

Har du behov for grunnkompetanse innenfor systemer som overfører effekt, kan modulen gi deg økt forståelse innenfor din egen jobb, gi deg kompetanse til å ta mer kvalifiserte avgjørelser i arbeidshverdagen og gi deg grunnlag til i større grad kunne delta, når avgjørelser rundt utvikling, montasje og vedlikehold skal gjennomføres.

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Typer kraftoverføringer
  • Overføring av effekt
  • Driftssikkerhet

I modulen Roterende kraftoverføringer lærer du om ulike systemer og prinsipper for overføring av effekt, eksempelvis tannhjulsforbindelser, reim- og kjedeforbindelser og akslinger. Det er fokus på bruksområder, hva som påvirker krefter og momenter som oppstår i systemene, og hvordan dette henger sammen med effekten som overføres. HMS og vedlikehold står også sentralt i modulen.

Hva kan du bli?

Modulen egner seg for de for de som jobber med montasje, vedlikehold og reparasjoner av maskiner og utsyr der roterende kraftoverføringer inngår i systemene. Modulen egner seg også for de som jobber med utvikling av maskiner og utstyr og ønsker grunnkompetanse innenfor temaene i modulen. Jobber du ikke per i dag med roterende kraftoverføringer, men har en interesse for feltet, er du naturligvis også hjertelig velkommen på modulutdanning!

Kontaktperson

Frede Stenslie

Prosjektrådgiver

Kontaktperson

Ingeborg Øyhus Svendsen

Sekretær

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.