Markerte studiebarometer med premier til studenter

Rektor Gard Tekrø Rolid overrakte nettbrett til Martin Berg Onsrud i 18IT-drift.
Fagskolen Innlandet Gard Tekrø Rolid Studiebaromteret Martin Berg Onsrud

Studiebarometeret for fagskoler har bakgrunn i NOKUTs ønske om å styrke kunnskapsgrunnlaget ved å innhente informasjon om fagskolestudentenes syn på utdanningskvalitet. Undersøkelsen spør om studentenes oppfatninger om kvalitet i utdanningstilbud ved norske fagskoler.

– Studiebarometeret er svært viktig for Fagskolen Innlandet, sier rektor Tekrø Rolid.

–  Vi ser på studentene som våre kunder. Studiebarometeret er den viktigste kilden vi har for å kunne identifisere forbedringsområder rundt vårt produkt.  

Alle klasser med svarprosent over 63 ble automatisk med i en konkurranse, og NOKUT har på vegne av skolen trukket ut vinnerne.

I tillegg til nettbrettet til Berg Onsrud er det blitt delt ut en powerbank, studentkopp, thermokopper og reflekser til studenter ved skolen som takk for deltakelse i undersøkelsen. 

NOKUT har følgende formål med undersøkelsen:

  • gi enkel og brukervennlig informasjon om opplevd studiekvalitet i fagskoleutdanning gjennom visning av resultatene i en portal
  • gi fagskolene nyttig informasjon som de kan bruke i internt kvalitetsarbeid
  • gi myndigheter, fagskoler og forskningsmiljøer informasjon om fagskolestudentene og deres opplevelse av studiekvalitet, og med det styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i fagskolesektoren
  • gi studiesøkere nyttig informasjon om opplevd studiekvalitet i fagskoleutdanning