Hopp til hovedinnhold
Bygg og treteknikk
Studiet fokuserer også på moderni­sering av eksisterende bygningsmasse og bærekraftig, miljøvennlig og framtids­rettet bruk av tre.

Bygg og treteknikk

Fagskolen Innlandet er det eneste studiestedet i Norge som tilbyr denne utdanningen. Studiet er etablert for å møte byggebransjens krav om høyere kompetanse innen bygging i tre, særlig trebaserte byggevarer og bærekraftig bruk av tre i bygg og byfornyelse.

Tre benyttes i stadig større grad også i større nybygg, samt at rehabilitering, ombygging og tilbygging med tre er i stor vekst. Etterspørselen etter fagskoleingeniører med spesialisering på dette feltet vil derfor øke kraftig i årene som kommer. Studiet har mange likhetstrekk med studietilbudet Bygg, men retter seg i større grad mot treteknikk og framtidsrettet og bærekraftig bruk av tre.

Hva lærer du?

Studiet består av 19 emner:

 • LØM (10 stp.)
 • Realfaglige redskapsfag (10 stp.)
 • Yrkesrettet kommunikasjon (10 stp.)
 • Prosjektering i tiltaksklasse 1 (5 stp.)
 • Byggesaken, lover og forskrifter (5 stp.)
 • Bygningsfysikk og tekniske installasjoner 1 (5 stp.)
 • Byggeplassledelse 1 (5 stp.)
 • Prosjektadministrasjon 1 (5 stp.)
 • Kontrahering, kontrakter og entrepriser 1 (5 stp.)
 • Prosjektering i tiltaksklasse 2 (5 stp.)
 • Byggesaken, lover og forskrifter 2 (5 stp.)
 • Bygningsfysikk og tekniske installasjoner 2 (5 stp.)
 • ITB, BIM, FDV og LCC (5 stp.)
 • Byggeplassledelse 2 (5 stp.)
 • Prosjektadministrasjon 2 (5 stp.)
 • Kontrahering, kontrakter og entrepriser 2 (5 stp.)
 • Bærekraft, FDV, BIM og dokumentasjon (5 stp.)
 • Spesialisering/lokale moduler (10 stp.)
 • Hovedprosjekt (10 stp.)

Utdanningen omfatter materiallære, byggesaksbehandling, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, tre, betong-, og stålkonstruksjoner, og du får grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Viktige temaer er også modernisering av eksisterende bygningsmasse, effektivisering og digitalisering av bransjen.

Utdanningen gir også lederkompetanse, med særlig fokus på tre-kompetanse, som kan brukes på mange nivå i bygg- og anleggsbransjen.

Studiet kvalifiserer til å være søker og prosjekterende i tiltaksklasse 2 og utførende i tiltaksklasse 3 med riktig praksis (SAK10 §11-3)

Hva kan du bli?

Studiet gjør deg kvalifisert for tekniske oppgaver og lederstillinger innen prosjektledelse, teknisk saksbehandling og undervisning både i privat og offentlig sektor.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til teknisk fagskole er:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev

 • Byggdrifterfaget
 • Betongfaget
 • Feierfaget
 • Glassfaget
 • Industrimalerfaget
 • Isolatørfaget
 • Limtreproduksjonsfaget
 • Malerfaget
 • Murer- og flisleggerfaget
 • Maler- og overflateteknikkfaget
 • Murerfaget
 • Steinfaget
 • Stillasbyggerfaget
 • Tak- og membrantekkerfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget
 • Trelastfaget
 • Tømrerfaget

Eldre fag- og svennebrev fra før reform 94 sidestilles med eksisterende

Studieavgift heltid

Studieavgift: kr 2 000,- per skoleår.

Betalingsmåte: Studieavgiften må betales på skolens betalingsautomat i servicetorget.