Hopp til hovedinnhold
Foto: Jan Tore Øverstad

Ammeveileder

Behovet for å øke helsepersonells kunnskaper om amming og ammeveiledning er stort. Utdanningen skal bidra til at alle mødre som ønsker det, får hjelp til en best mulig ammestart og gis mulighet for å kunne amme barnet sitt så lenge de ønsker.

I dag er det godt dokumentert at morsmelken har stor betydning for barns helse, både på kort og lang sikt, og forskningsbasert kunnskap ligger til grunn for norske myndigheters anbefalinger om amming. Enhet for amming ved Folkehelseinstituttet (FHI), er oppdragsgiver og har tatt initiativ til denne utdanningen. Den er aktuell for helsepersonell som i sitt daglige arbeid har kontakt med ammende mødre, og den skal gi bedre teoretisk forståelse og økte praktiske ferdigheter.

Hva lærer du?

Studiet består av følgende temaer:

 • Anatomi og fysiologi, morsmelk og helse
 • Ammeproblemer
 • Ammeutfordringer
 • Ammingens historie

Studiet vil gi deg en omfattende kunnskap om morsmelk og ammeprosessen. Du vil arbeide både selvstendig og i grupper, og arbeidsformene omfatter forelesninger og praktiske oppgaver. Veiledning vil foregå både i gruppe og individuelt.

Hva kan du bli?

Du får kompetanse til å gjennomføre veiledning under hele ammeperioden. Bestått eksamen gir betegnelsen «Ammeveileder, Enhet for amming ved FHI». 

Opptakskrav

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

  Eller:
   
 2. Du må dokumentere utdanning som barnepleier, hjelpepleier eller helsefagarbeider, og må i løpet av de siste ti årene ha minimum fire års erfaring fra praksissted, med daglig kontakt med ammende. Fra denne praksisen skal det foreligge attestasjon for minimum 500 timer med praktisk ammeveiledning. Last ned eget dokumentasjonsskjema.

Godkjente fagbrev

 • Helsefagarbeider
 • Barnepleier
 • Hjelpepleier

Studieavgift

Studieavgift: kr 800,- per skoleår.

Betalingsmåte: Studieavgiften må betales på skolens betalingsautomat i servicetorget for studenter med studiested Gjøvik, og via tilsendt faktura for andre studiesteder.

Pause i opptak av nye studenter ved Videreutdanning i ammeveiledning

Videreutdanning i ammeveiledning var tidligere et samarbeid mellom Enhet for amming ved FHI, Høgskolen i Innlandet og Fagskolen Innlandet.

Som følge av omorganisering i den norske helseforvaltningen har flere av oppgavene til Enhet for amming ved FHI pr. 1/1-2024 blitt overfør til Helsedirektoratet. Dette gjelder blant annet kurs, undervisning, Videreutdanning i ammeveiledning og AmmE-læring. På bakgrunn av dette er det behov for reforhandling av samarbeidsavtaler mellom Helsedirektoratet, Høgskolen i Innlandet og Fagskolen Innlandet.

Det vil derfor være pause i opptak av nye studenter for studieåret 2024-2025. Helsedirektoratet tar sikte på å starte opptak av nye studenter våren 2025 med forventet studiestart høsten 2025.

Spørsmål om Videreutdanning i ammeveiledning kan sendes til: tine.greve@helsedir.no