Studierådgiver/PP-rådgiver

Rådgivingstjenesten ved Fagskolen innlandet består av rådgiver/PP-rådgiver (og helserådgiver, se Helsetjenester – råd og hjelp). De utgjør et team som skal hjelpe deg som student til å oppleve skolen som et godt og trygt studiested.

Rådgiver Morten Arnesen har ansvaret for kommunikasjon med studenter, individuelt og klassevis, om forhold ved skolen. Han gir individuell studierådgivning, bistår studenter med spesielle behov og koordinerer lese-, skrive- og matematikkartleggingen. Han bistår også med karriereveiledning, og han kan ved behov henvise videre til annen faglig kompetanse.

Alle studenter får obligatorisk kartlagt sine lese-, skrive- og matematikkferdigheter (senest en måned etter skolestart for heltid/deltid, senest på andre samling for nettbaserte tilbud). PP-rådgivning gis til studenter som ønsker ekstra bistand med lesing, skriving og studieteknikk. Dette kan innebære kartlegging og tolkning av tester knyttet til lese-skriveprosjektet, og studentene kan få tilbud om studieteknikk og bruk av digitale læremidler. Dette gjøres både individuelt og i grupper. Ved behov foretas også ytterligere testing av studentene.

Morten Arnesen treffes på rom 221.  
Telefon 61 14 54 05
E-postadresse: radgiver@fagskolen-innlandet.no

Tilrettelegging

Studenter som har behov for bistand med lesing/skriving/studieteknikk, kan også få innvilget tilrettelegging av heldagsprøver og eksamen. Dette kan omfatte bruk av PC, lengre tid, opplesing av oppgaver/besvarelser og en kombinasjon av muntlig og skriftlig prøveform. Ved tilrettelegging av medisinske årsaker må legeattest fremlegges.

Studenter som behøver det, kan også få 2- 4 timer ekstra matematikkhjelp etter ordinær skoletid (i ukene 42 - 51, evt. med forlengelse).