Hopp til hovedinnhold

Alumninettverket

Gjennom alumninettverket får du faglig påfyll og muligheten til å utvide ditt profesjonelle nettverk.

Alumni er et latinsk ord som betyr tidligere studenter. Fagskolen Innlandet Alumni er nettopp et nettverk for tidligere studenter ved Fagskolen Innlandet, FIG- og GTF-studenter. Gjennom alumninettverket kan du få faglig påfyll og mulighet til å utvide ditt profesjonelle nettverk.

Alumni ved Fagskolen Innlandet (FI) skal være

  • nettverk for FIs tidligere studenter, nåværende studenter og ansatte
  • påfylls-, utviklings- og inspirasjonskilde
  • møteplass for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom FI og samfunns- og arbeidsliv
  • ressurskilde for nettverk/nettverksutvikling hos tidligere studenter
  • evaluerings- og forbedringsaktører i forbindelse med FIs studietilbud

Årlig inviteres du på samling der det holdes interessante foredrag fra forskjellige fagområder i næringslivet. Det legges til rette for sosiale møtepunkter underveis, og kvelden avsluttes med middag.

Har du vitnemål fra Fagskolen Innlandet, Fagskolen i Gjøvik, eller Gjøvik tekniske fagskole, er du velkommen til å melde deg inn i alumni-gruppa på facebook