Hopp til hovedinnhold

Rådgiver

Rådgivingstjenesten ved Fagskolen Innlandet består av to rådgivere/PP-rådgivere, og en helserådgiver. De tre utgjør et team, der målet er å hjelpe deg som student til å oppleve at skolen er et godt og trygt studiested. Rådgiverne har taushetsplikt.

Foto: Tom A. Kolstad

Skolens helserådgiver heter Ann Sofie Rekslen. Hun er en samtalepartner for studenter som vil snakke om ulike personlige forhold som rus, samliv, seksualitet og sorg. Hun veileder også til andre helsetilbud, og hun kan ta seg av akutt førstehjelp.

Ingvild Halås og Morten Arnesen, er begge rådgivere med ansvaret for kommunikasjon med studenter, individuelt og klassevis, og om forhold ved skolen. Ingvild og Morten gir individuell studierådgivning, bistår studenter med spesielle behov og koordinerer lese-, skrive- og matematikkartleggingen. De bistår også med karriereveiledning, og kan ved behov henvise videre til annen faglig kompetanse.

Våre tilbud

Kartlegging

Ved Fagskolen Innlandet gjennomføres en kartlegging av hver enkelt students lese-, skrive- og matematikkferdigheter (senest en måned etter skolestart for heltid/deltid, senest på andre samling for nettbaserte tilbud). PP-rådgivning gis til studenter som ønsker ekstra bistand med lesing, skriving og studieteknikk. Dette kan innebære kartlegging og tolkning av tester knyttet til lese-skriveprosjektet, og studentene kan få tilbud om studieteknikk og bruk av digitale læremidler. Dette gjøres både individuelt og i grupper. Ved behov foretas også ytterligere testing av studentene.

Tilrettelegging

Studenter som har behov for bistand med lesing/skriving/studieteknikk, kan også få innvilget tilrettelegging av heldagsprøver og eksamen. Dette kan omfatte bruk av PC, lengre tid, opplesing av oppgaver/besvarelser og en kombinasjon av muntlig og skriftlig prøveform. Ved tilrettelegging av medisinske årsaker må legeattest fremlegges.

Studenter som behøver det, kan også få 2-4 timer ekstra matematikkhjelp i uka etter ordinær skoletid (i ukene 42-51, eventuelt med forlengelse).

Rådgivere

  • Morten Arnesen

    Rådgiver
  • Ingvild Halås

    Rådgiver / lærer
  • Ann Sofie Rekslen

    Lærer/helserådgiver

Studentsamskipnaden - Sit

Fagskolen Innlandet samarbeider med NTNU Gjøvik, og våre studenter er medlemmer i studentsamskipnaden Sit.

Sit har et omfattende velferds- og helsetilbud. Vi har samlet noen av tilbudene i infoboksene under:

Psykisk helse

Vi kan alle oppleve vanskelige perioder i livet, og da kan det være godt å snakke med en nøytral person.

Studenter spør

Studenter spør er en gratis spørretjeneste for deg som student. Her kan du spørre om hva som helst, fra hvor som helst, helt anonymt.

Studenten spør

Samtalebehov

Vi har flere ulike samtaletilbud, dersom du kjenner behovet for å snakke med noen.

Se våre samtaletilbud

Mestringskurs

Livet som student kan være overveldende. Av og til kan følelsen av å ikke mestre ta overhånd. Sit Psykososial helsetjeneste tilbyr veiledning i hvordan du kan håndtere alt fra tidsplanlegging til depresjoner.

Les mer om mestringskurs her.

Seksuell helse

Lurer du på noe rundt din seksuelle helse kan du snakk med en helsesykepleierne på Sit helsestasjon.

Les mer om seksuell helse her.