Hopp til hovedinnhold

Hva vet vi om deg?

Fagskolene på Østlandet samler ikke inn data om deg med mindre du har gitt oss tillatelse til dette via en registrering knyttet til våre nyhetsbrev, eller ved registrert interesse for et studium.

Dersom du registrer deg til vårt generelle nyhetsbrev, samler vi kun inn informasjon om ditt navn og din e-postadresse slik at vi kan nå deg med våre nyhetsbrev.

Dersom du registrere deg for å motta et nyhetsbrev knyttet til interesse-/studiefelt, registrer vi kun navn og bostedskommune, e-postadresse og interessefelt.

Hva er personvern?

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse. Behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven.

Fagskolen på Østlandet er behandlingsansvarlig for personopplysninger vi samler inn. Det innebærer at det er Fagskolene på Østlandet som har ansvar og plikter etter personopplysningsloven. All håndtering av personopplysninger vil foregå i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Fagskolene på Østlandet skal ikke behandle personopplysninger i større utstrekning enn nødvendig for å oppfylle virksomhetens formål. Fagskolene på Østlandet er en samarbeidsorganisasjon for de største og viktigste fagskolene i regionen, der Fagskolen i Viken, Fagskolen Innlandet, Fagskolen Oslo og Fagskolen Vestfold og Telemark har samordnet informasjons- og kommunikasjonsaktiviteter under en felles paraply.

Hvordan samler vi inn opplysninger om deg?

Fagskolene på Østlandet samler kun inn den informasjonen du selv deler med oss. Informasjon samles med det formål å kunne tilby deg relevant informasjon om studietilbud gitt i de offentlige fagskolene.

Når du registrerer deg som en mottaker av informasjon fra oss, lagres disse opplysningene i våre databaser.

Hvordan deler vi opplysninger om deg?

Vi deler kun den informasjonen du har delt med oss til de seks offentlige fagskolene som er knyttet sammen gjennom Fagskolene på Østlandet. Informasjon deles med det formål å kunne tilby deg relevant informasjon om disse skolenes studietilbud.

Vi kommer ikke til å dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Retting og sletting av personopplysninger

Det er viktig at opplysninger vi har samlet om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet.

Du kan når som helst benytte lenkene for avmelding i en aktuell e-post.

All informasjon om deg vil bli slettet fra våre databaser dersom du melder deg av tjenestene knyttet til et av våre nyhetsbrev.

Våre analyse- og tredjepartsverktøy

Fagskolene på Østlandet benytter analyseverktøy for å samle inn informasjon om hvordan våre tjenester blir brukt. Vi benytter Google Analytics, hvor vi blant annet måler antall besøkende, hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge et besøk varer og lignende.

Statistikk om brukere og trafikk blir brukt og anvendt i aggregert form, slik at statistikken ikke inneholder noen for informasjon som kan knyttes direkte til deg som en identifisert person.

Sikkerhet

Databehandler skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personopplysningsloven og personopplysningsforskriften, herunder særlig personopplysningslovens §§ 13 – 15 med forskrifter. Databehandler skal dokumentere rutiner og andre tiltak for å oppfylle disse kravene.

Avviksmelding etter personopplysningsforskriftens § 2-6 skal skje ved at databehandler melder avviket til behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig har ansvaret for at avviksmelding sendes Datatilsynet.

Når du går inn på våre nettsider startes en sikker sesjon. Du kan forsikre deg om at sidene er kryptert (https) ved å klikke på hengelåssymbol som vises i din.

Informasjonskapsler (cookies) blir noen ganger brukt på våre nettsider for å sikre kvaliteten og brukeropplevelsen. Informasjonen lagres på din datamaskin etter besøk på våre nettsider, og er ikke lagret med IP-adresser eller andre identifiserende data.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål om Fagskolen på Østlandets Personvernerklæring, kan du kontakte oss på info@fagskolene.no