Hopp til hovedinnhold

IT-hjelp og vaktmestertjenester

Fagskolen Innlandet har et eget feilmeldingssystem for IT-relaterte problemer.

Fagskolen Innlandet ber om at alle henvendelser om IT-hjelp eller hjelp fra vaktmestere sendes på epost.
Dette gjør oss i stand til å løse problemene i riktig rekkefølge, og på mest mulig effektiv måte for studenter og ansatte.

IT-hjelp

Har du problemer med Canvas, trådløst nettverk, pålogging, antivirus, Office 365, Skoleportalen eller liknende?
Send en e-post til support.fsi@innlandetfylke.no

Vaktmestertjenester

Trenger du hjelp til bestillinger, driftsrelaterte utfordringer som varme, ventilasjon, renhold, utstyr, montering, adgangskort eller liknende?

Send en e-post til
rune.amundsen@fagskolen-innlandet.no

eller
tor.frydenlund@fagskolen-innlandet.no