Hopp til hovedinnhold

Skriving på Fagskolen Innlandet

Nettsiden for skriving er en skriveressurs for studenter ved Fagskolen Innlandet. I menyen til venstre kan du se innholdet og navigere på nettsiden. Du kan bruke ressursen som et oppslagsverk når du skal skrive oppgaver.

Oppgavetekst og formelle krav

Husk at oppgaveteksten du får fra læreren din trumfer alt. Hvis oppgaven ber deg om å gjøre noe, må du gjøre det. Hvis den for eksempel ikke ber deg om å definere problemstilling eller metode, skal du ikke gjøre det. For hovedprosjekt må du forholde deg til rapportmalen og øvrig informasjon i rutinen for hovedprosjekt. Sjekk med faglærer hvis du er usikker. I oppgaveteksten vil det ofte også være formelle krav for oppgaven. Hvis det ikke er oppgitt, kan du forholde deg til disse:

  • Skrifttype: Calibri 11 (hvis teksten skal leses på skjerm) eller Times New Roman 12 (hvis teksten skal skrives ut).
  • Linjeavstand 1,15
  • Standard Word-marg (2,5 cm)
  • Hvis du skal kildehenvise, skal du bruke APA 7. Hvis du bare har APA 6 i Word, kan du bruke den.

Vi ønsker tilbakemeldinger

Savner du noe? Har du funnet feil? Send en e-post til skriving@fagskolen-innlandet.no