Vi gir deg kunnskapen fremtiden trenger.

God sommer

Rektor Gard Tekrø Rolid
Takk for et spesielt skoleår!

Skoleåret 20/21 vil trolig gå inn i historien som et av de underligste. Men til tross for nedstengte lokaler og et sterkt savn av fysisk nærvær tok Fagskolen Innlandet noen viktige steg framover, sier rektor Gard Tekrø Rolid.

Les mer

Raufoss-modellen

Undervisningssituasjon ved Læringsfabrikken
«Raufoss-modellen» - tilpasset for deg og industriens behov

Har du jobb i industrien? Vil du lære mer? Fagskolen Innlandet tilbyr nå et 4 års deltidsstudium basert på fagene maskinteknisk drift og mekanisk automatisering. Undervisningen er tilpasset din arbeidshverdag og foregår på dagtid to dager i uka i Læringsfabrikken på Raufoss.

les mer

Nå kan du søke studieplass

AdobeStock foto
Samordna opptak er åpent igjen

Fikk du ikke søkt studieplass innen fristen i april? Nå har du sjansen igjen. Fra og med tirsdag 25. mai kan du søke på ledige studieplasser. Du finner en oversikt over ledige studieplasser på Samordna opptak, og det er også der du sender søknaden. På disse ledige plassene er det løpende opptak, så du bør søke så fort som mulig.

Les mer på Samordna opptak

Studiekataloger 2021-22

Studiekataloger 2021-22
Sjekk ut våre nye studiekataloger!

Ønsker du mer informasjon om våre studier kan du nå lese, laste ned og dele alle våre studiekataloger.

Sjekk ut vår nye kataloger

Nyhet

Fagskolen Innlandet inngang vest
Undervisningen tilpasses smitteverntiltakene

Undervisningen ved Fagskolen Innlandet har vært digital store deler av skoleåret 2020-2021. Skolen har hele tiden forholdt seg til de anbefalinger om smitteverntiltak som har blitt gitt av myndighetene. Undervisningen det kommende skoleår vil også bli planlagt og gjennomført i henhold til de til enhver tid gjeldende råd og bestemmelser.

Les mer

Nyhet

Bygg 4.0
Bygg 4.0 - en revolusjon

I løpet av få år har ny teknologi og miljøkrav revolusjonert byggebransjen. Da må også fagopplæringen henge med i svingene. Du husker ham? Mannen med frakk og vernehjelm, byggelederen som pekte og forklarte mens han holdt i en diger papirtegning? Han finnes ikke lenger. Tegningen er borte, planleggingen er annerledes. Byggene og materialene er heller ikke som før, de tekniske kravene er endret – og det hele skal strutte av bærekraft.

les mer

Nytt studium

Bygningsvern 2 - Røros
Nytt tilbud innen bygningsvern

Fra høsten tilbyr vi studiet Bygningsvern 2, som tar deg videre fra studiet Bygningsvern. I Bygningsvern 2 får du bredere og dypere innsikt i å ta vare på bygg som allerede er bygd. Studiet er i hovedsak rettet mot snekker- og tømrerhåndverkere. Informasjon om studiet, samt søknadsskjema finner du i artikkelen. Du søker opptak direkte til skolen. 

Les mer

Unikt studietilbud

FDV-utdanningen
– Vi tilbyr landets eneste FDV-utdanning

På Fagskolen Innlandet finnes landets eneste tilbud om videreutdanning for dem som i dag drifter bygg. Studiet er i vekst, i dag har vi 75 FDV-studenter fordelt over 4 år. Av disse startet ca. 30 høsten 2020. Men vi skulle gjerne ha sett at studentantallet var dobbelt så høyt. 

Les mer

Kurs og videreutdanning

Gå på kurs mens du er permittert
Vi fortsetter tilbudet med kurs for permitterte

– Vi er veldig glade for å kunne ta fatt på dette arbeidet igjen etter at vi gjennomførte tre suksessrike kurs i 2020 . Vi vil gjerne bidra med kompetansehevende tiltak til permitterte og arbeidsledige i en vanskelig situasjon, sier Roy Jakobsen, avdelingsleder for Industriell teknologi og Logistikk.

Les mer

Manufacturing 4.0

Teamsoppmøte Manufacturing
Vellykket oppstart av modulutdanningen

Fagskolen Innlandet har denne uka startet opp det modulbaserte pilotprosjektet Manufacturing 4.0. 23 motiverte studenter fra Møre og Romsdal og Innlandet gjennomførte 3 tettpakkede dager der Lean filosofien har vært i fokus.

Les mer!