Vi gir deg kunnskapen fremtiden trenger.

Høyere yrkesfaglig utdanning:

Søknadsfrist 22
På tide å planlegge framtida?
Husk søknadsfristen 20. april!

Vårt mål er å tilby landets mest framtidsrettede høyere yrkesfaglige utdanninger. I dag har vi rundt 1700 studenter innen tekniske fag, landbruksfag, helse- og oppvekstfag, samt økonomi- og ledelsesfag. Søknad til høyere yrkesfaglig utdanninger gjør du via Samordna opptak. Du finner mer informasjon om våre utdanninger på samordnaopptak.no, utdanning.no eller her på våre egne hjemmesider!

Les mer!

Nyhet

Moelvens traineeprogram
Moelven rekrutterer til sitt traineeprogram

Moelvens traineeprogram er et tilbud til nyutdannede fra teknisk fagskole, høyskole og universitet. De er nå i gang med rekruttering til sitt femte traineekull, og arrangerer informasjonswebinar for alle interesserte.

Les mer

Nyhet

Delvis digital undervisning
Delvis digital undervisning ved Fagskolen Innlandet

Torsdag 13. januar 2022 kom regjeringen med nye nasjonale smitteverntiltak. I disse tiltakene blir høyskoler, universiteter og fagskoler anbefalt å tilrettelegge for mer fysisk undervisning. Det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift. De nye tiltakene innebærer at noe av undervisningen hos oss vil foregå fysisk fra og med uke 3.

Les mer

Industrifagskolen

- Den raske veien til økt kompetanse

Ønsker du en teknisk etterutdanning som enkelt kan kombineres med jobben? Er du fagarbeider som gjerne vil øke din kompetanse? Da er Industrifagskolen svaret – et tilbud som er utviklet spesielt for å øke kompetansen hos fagarbeidere i norsk industri. Korte moduler, i form av fem eller ti studiepoeng, gir deg ny innsikt og samtidig muligheten til å bygge en ny utdanning.

Les mer

Nyhet

Bygg 4.0
Bygg 4.0 - en revolusjon

I løpet av få år har ny teknologi og miljøkrav revolusjonert byggebransjen. Da må også fagopplæringen henge med i svingene. Du husker ham? Mannen med frakk og vernehjelm, byggelederen som pekte og forklarte mens han holdt i en diger papirtegning? Han finnes ikke lenger. Tegningen er borte, planleggingen er annerledes. Byggene og materialene er heller ikke som før, de tekniske kravene er endret – og det hele skal strutte av bærekraft.

les mer

Smittevern

Smittevern er viktig!

Vår smittevernveileder er oppdatert i henhold til de nye smitteverntiltakene som regjeringen innførte den 13. desember. 

Les mer

Vaksinering

vaksinering
Ønsker du å vaksinere deg?

Alle studenter i Gjøvik kommune kan melde seg via linken på Gjøvik kommunens hjemmeside, eller ringe koronatelefonen 61 15 89 11. Følg også linken hvis du trenger å bestille tid for testing.

Les mer her!

Nyhet

Første fagskole i Norge med landbruksakkreditering

Som første fagskole i landet med landbruksakkreditering setter vi naturligvis stor pris på denne gratulasjonen fra landbruks- og matministeren. Hun fremhever at denne akkrediteringen er en anerkjennelse av Fagskolen Innlandet som et studiested med høy faglig kvalitet.

Les mer på regjeringen.no

Nyhet

Først i landet med fire fagområdeakkrediteringer

NOKUT har i dag tildelt oss to nye fagområdeakkrediteringer, den ene innen helsefag og den andre innen landbruksfag. Fra før har vi fagområdeakkreditering innen bygg- og anleggsteknikk, og teknologifag. Som første fagskole i landet kan vi dermed opprette og gjøre vesentlige endringer i vårt utdanningstilbud innen fire forskjellige fagområder.

Les mer fra NOKUT

Raufoss-modellen

Undervisningssituasjon ved Læringsfabrikken
«Raufoss-modellen» - tilpasset for deg og industriens behov

Har du jobb i industrien? Vil du lære mer? Fagskolen Innlandet tilbyr nå et 4 års deltidsstudium basert på fagene maskinteknisk drift og mekanisk automatisering. Undervisningen er tilpasset din arbeidshverdag og foregår på dagtid to dager i uka i Læringsfabrikken på Raufoss.

les mer