Vi gir deg kunnskapen fremtiden trenger.

Søk nå!

Potetskolen
Nå kan du søke på Potetskolen!

Fagskolen Innlandet og Norsk landbruksrådgivning Innlandet starter nå Potetskolen som en ettårig modul. Potetskolen har som mål å gi en kunnskapsplattform for å lede, utvikle og drive egen virksomhet innenfor potetproduksjon. 

Søk nå!

Aktuelt

Korona
Viktig informasjon vedrørende koronasituasjonen

Fra og med uke 42 vil vi legge til rette for at alle nettstudenter i år 2, 3 og 4 skal få minst én fysisk samling i skolens lokaler før jul. Den øvrige undervisningen videreføres hovedsakelig som fra oppstart. Vi minner også om at alle skal sette seg godt inn i våre tiltak som er beskrevet i smittevernveileder for Fagskolen Innlandet.

Les mer

Industrifagskolen

Fagskolestudent på automatiseringslab ved Fagskolen Innlandet
Du kan spisse kompetansen din på Industrifagskolen! 

Fagskolen Innlandet tilbyr korte og teknologisk relevante utdanninger på fagskolenivå, der fagarbeidere kan utvide sin kompetanse. Emnene er industriell intelligens, fleksibel digitalisert produksjon og tingenes internett og stordata. Det er også mulig å ta et forkurs. Vi har kontinuerlig opptak, ta kontakt med oss.

Les mer!

Kurs og videreutdanning

Gå på kurs mens du er permittert
Permittert? Skaff deg økt kompetanse NÅ!
Med støtte fra både bedrifter og myndigheter arrangerer Fagskolen Innlandet kurs og videreutdanning for deg som er permittert. Det er viktig å melde seg nå, for ting skjer raskt!
Les mer

Læringsfabrikken på Raufoss

Erna Solberg åpnet Læringsfabrikken
Erna Solberg åpnet Læringsfabrikken

Tilhørerne var mange og corona-avstanden god da statsminister Erna Solberg åpnet Læringsfabrikken. – Veldig hyggelig å få være med på å feire noe nytt, noe innovativt, noe som beveger oss framover, sa Erna Solberg og skrøt av industrimiljøet på Raufoss.

Les mer

Studiestart

Bygningsvernstudenter på Røros
Bygningsvern for sjuende gang!

En klasse med 20 lærevillige studenter fra hele landet, med masse erfaring fra bransjen, har i løpet av helgen bedrevet oppmåling av bygg innenfor vernesonen på Røros.

Les mer