Vi gir deg kunnskapen fremtiden trenger.

Nytt studietilbud

Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden

Vi tilbyr nå en ny utdanning bestående av tre moduler som gir totalt 15 studiepoeng innen dette viktige området. Målet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, da skifte fra lineær til sirkulær økonomi kan påvirke egen bedrift og forsyningskjeden i en bærekraftig retning gjennom FNs bærekraftsmål. Bærekraftperspektivet og sirkulærøkonomien løftes fra plan til gjennomføring, uttaler avdelingsleder Ruth Laeskogen Hoff. 

Les mer

Samordna opptak

Ola Borten Moe
Færre vil studere – stabilt for fagskolene

Søkningen til universiteter og høyskoler faller, men for fagskolene er tallene mer stabile. Fagskolen Innlandet har færre søkere enn i fjor, men ulike tilbud om studier gjør sammenligning vanskelig.

Les mer

Nye studietilbud

Lin Jørgentvedt Narvesen
– I høst starter vi opp flere nye helseutdanninger!

Høsten 2022 starter vi flere nye utdanningstilbud innen helsefag, forteller avdelingsleder for helse og assisterende rektor Line Jørgentvedt Narvesen. To av utdanningene er helt nye studier, mens en er videreutdanning. I tillegg tilbyr vi en utdanning ved et nytt studiested, som en utvidelse av eksisterende tilbud.

Les mer

Nytt studium

Nytt studium innen vann og avløp

Rådgivende ingeniørers forening (RIF) sin «State of the nation 2021» viser at det er et etterslep på over 500 milliarder kroner innenfor VA-sektoren. «Utskiftingstakten for vannforsyningsanleggene er så lav at den gir økt risiko for knapphet på vann til norske husholdninger og forurenset drikkevann». Nå utvikles et nytt studium på Fagskolen Innlandet som svar.

Les mer

Møt to IT-studenter!

Jilke og Sigurd
- Det er rett og slett veldig bra!

Jilke og Sigurd er to av våre andreårsstudenter på heltid innen IT. De opplever at studiet er hands-on og veldig praksisretta. - Det gjør at vi lettere kan levere fra dag èn når vi kommer ut i jobb, sier de to. De ser det også som et stort pluss at læreren er CCNA-sertifisert, og at undervisningen legges opp slik at også studentene kan ta den sertifiseringen hvis de skulle ønske det. 

Les mer

Finn ditt studium!

Studekataloger 2022-23
Studiekatalogene for 2022-2023

Fagskolen Innlandet har studier innen mange fagretninger – teknikk, helse, landbruk, logistikk og ledelse. Du finner informasjon om alle våre studier her på våre hjemmesider og på utdanning.no. Men du kan også lese eller laste ned våre interaktive studiekataloger, eller bestille en papirutgave.

Les mer!

IT, drift og sikkerhet

Stort behov for ansatte med praktisk IT-kompetanse

På Gjøvik finnes et ledende internasjonalt fagmiljø innen informasjonssikkerhet – miljøer som omtales som de fremste i verden. Utviklingen går raskt og det er stort behov i næringslivet for ansatte med praktisk IT-kompetanse innenfor nettverk og systemadministrasjon, skytjenester og informasjonssikkerhet. Vår IT-utdanning gir deg den kompetansen du trenger innen disse områdene.

Les mer

NHOs kompetansebarometer

Fagskolestudent Tore Petter Holøien
Trenger 13.000 nyansatte med fagskoleutdanning

To av tre norske bedrifter har et udekket kompetansebehov. Aldri har så mange bedrifter etterspurt yrkesfaglærte: Vi trenger 13.000 nye fagskoleutdannede! Det fremkommer i det ferske kompetansebarometeret som NHO utarbeider hvert år.

Les mer

Industrifagskolen

- Den raske veien til økt kompetanse

Ønsker du en teknisk etterutdanning som enkelt kan kombineres med jobben? Er du fagarbeider som gjerne vil øke din kompetanse? Da er Industrifagskolen svaret – et tilbud som er utviklet spesielt for å øke kompetansen hos fagarbeidere i norsk industri. Korte moduler, i form av fem eller ti studiepoeng, gir deg ny innsikt og samtidig muligheten til å bygge en ny utdanning.

Les mer

Nyhet

Årets karrieredag i digital form

Kommunikasjonsansvarlig Vibecke Tidemandsen (til venstre) og nestleder Guro Sønnerheim i studentrådet hadde hovedansvaret for gjennomføringen av den årlige karrieredagen, som også i år foregikk digitalt via Teams. Mange studenter deltok med stort engasjement på de ulike presentasjonene.

Les mer

Nyhet

Bygg 4.0
Bygg 4.0 - en revolusjon

I løpet av få år har ny teknologi og miljøkrav revolusjonert byggebransjen. Da må også fagopplæringen henge med i svingene. Du husker ham? Mannen med frakk og vernehjelm, byggelederen som pekte og forklarte mens han holdt i en diger papirtegning? Han finnes ikke lenger. Tegningen er borte, planleggingen er annerledes. Byggene og materialene er heller ikke som før, de tekniske kravene er endret – og det hele skal strutte av bærekraft.

les mer