Hopp til hovedinnhold

Miljøfyrtårn

Fagskolen Innlandet har vært Miljøfyrtårn siden 2009. I februar 2023 ble skolen resertifisert for tre nye år.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlig innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

Fagskolen Innlandets miljøpolicy

Fagskolens visjon er å være Norges mest fremtidsrettede fagskole. Dette skal gjenspeiles i skolens arbeid med bærekraft og miljø. Vår virksomhet skal ha et effektivt miljøstyringssystem, og dette innebærer at vi forplikter oss til å kontinuerlig arbeide med å redusere vår totale miljøbelastning.

Målet er å gjennomføre et systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Skolen skal arbeide mot miljøvennlig og bærekraftig utvikling og drift ved å prioritere følgende:

 • Være en aktiv bidragsyter til økt bevissthet rundt indre og ytre miljø
 • Ansatte og studenter skal ha et godt og inkluderende arbeids- og studentmiljø
 • Ha et ryddig og rent inne- og utemiljø
 • Redusere energibruk og aktivt arbeide for reduksjon av avfall
 • Inkludere studentene i miljøarbeidet

Konkrete tiltak for 2023

 1. Det velges inn to studentrepresentanter som deltar i miljøarbeidet.
 2. Det nedsettes en miljøgruppe for ansatte på alle avdelinger.
 3. Dialog om samarbeid med Fyrtårnansvarlig ved NTNU om hvordan integrere studentene/studier om Bærekraft og miljø.
 4. Planlegging og gjennomføring av prosjekter skal alltid ta hensyn til miljø.
 5. For å minimere transport kan skolen legge til rette for møtevirksomhet på Teams ved behov.
 6. Utarbeide retningslinjer for reise med mål om å redusere unødig reising samt å fremme miljøvennlige løsninger både for tjenestereiser, varetransport og transport av kunder/gjester.
 7. Skolen jobber kontinuerlig for en godt dokumentert politikk rundt helse, miljø og sikkerhet.
 8. Alle dokumenter skal ligge lett tilgjengelig på INNsia og i Teams. Dokumentene skal gjennomgås og oppdateres årlig for å imøtekomme miljømessige krav.