Hopp til hovedinnhold

Husk å sende inn politiattest

Alle studenter på helsefagutdanningene som skal ha praksis må levere politiattest til fagskolens digipost fagskolen.innlandet#VUJ0 så raskt som mulig og senest 10 dager etter skolestart. Politiattesten må ikke være eldre enn 3 mnd. Du søker om politiattest på politiet.no. Som vedlegg til politiattesten må du legge ved svarbrevet ditt fra Samordna opptak. Dette henter du ut selv.