Hopp til hovedinnhold

IT-hjelp

Fagskolen Innlandet har et eget feilmeldingssystem for IT-relaterte problemer.

IKT-avdelingen kan hjelpe til med følgende:

  • Informere om alt rundt skolens tekniske systemer
  • Installere programvare og hjelpe til med oppsett
  • Bistå rundt alle mulige dataspørsmål om alt fra nett til pålogging

IKT-avdelingen ved Fagskolen Innlandet ber om at alle henvendelser om IT-hjelp sendes på e-post.

Dette gjør oss i stand til å løse problemene i riktig rekkefølge, og på mest mulig effektiv måte for studenter og ansatte.

Send en e-post til support.fsi@innlandetfylke.no

Personell

  • IKT-koordinator Einar Wedøe
  • IKT-ansvarlig Trond Endrestøl
  • IKT-lærling Embret Aasheim
  • IKT-lærling Rand Sirwan Ahmad