Hopp til hovedinnhold

Asfalt eller belegningsstein?

Industridekker av belegningsstein og asfalt har lange tradisjoner i Norge. Norge er et typisk asfaltland, men i de siste 30 årene har det skjedd en gradvis dreining til bruk av belegningsstein, spesielt på de tyngst belastede områdene, som for eksempel flyplasser. Innenfor begge konsepter argumenteres det for at nettopp deres løsning er best. Vi ønsker gjennom en sammenliknende analyse å bidra til å finne svar på følgende:
Hvilket av de to tungt belastede toppdekker, asfalt og belegningsstein, møter morgendagens krav best?

Bilde av to menn som legger belegningsstein.

Rammer for oppgaven:

1. Hva er morgendagens krav? Vi vil komme inn på:

  • Ny teknologi
  • Mulighet for gjenbruk
  • Krav som følger av miljøhensyn. Vi vil spesielt se på utslipp ved produksjon og legging, samt levetid.
  • Vurdering av investeringskostnader og levetidskostnader

2. Hvilke muligheter eller begrensninger gir dagens standarder og bransjeveiledere for de to alternativene?

3. Vi begrenser oss til tungt belastede områder, som flyplasser, havneanlegg og industridekker.

Prosjektår: 2021

Prosjektgruppe

  • Bror Hemnes
  • Per Erlend Tronstad
  • Lasse Samskott
  • Stina Lippestad