Hopp til hovedinnhold

Byggemetoder for plassbygde boliger

Firmaet Malmo og Ugelstad Eiendomsservice AS driver blant annet med utvikling av eiendommer for boligbygging. Det firmaet vurderer, er hvilken av byggemetodene
- plassbygde boliger
- pre-cut leveranse
- elementboliger
som er mest lønnsomt å bygge på en spesifikk tomt. Vår gruppe har fått i oppdrag å vurdere disse alternativene for firmaet. Vi har formulert følgende problemstilling:
Hvilken av byggemetodene plassbygde boliger, pre-cut levering og elementboliger vil vise seg mest lønnsomt for Malmo og Ugelstad Eiendomsservice AS gjennom prosjektplanlegging for spesifikk tomt.

Bilde av plantegning for bygg

Vi skal:

 • Vurdere en spesifikk tomt som firmaet eier med hensyn til arealeffektiv utvikling av eiendommen
 • Planlegge antall boenheter
 • Planlegge og prosjektere byggene
 • Vurdere fordeler og ulemper ved de forskjellige byggemetodene i forhold til logistikk, byggetid, bygningsfysikk og økonomi
 • Utarbeide prisforespørsel til leverandører av elementer og pre-cut
 • Vurdere innkomne tilbud

Begrensninger. Vi skal ikke:

 • Detaljprosjektere boligene med hensyn til konstruksjonssikkerhet og bygningsdetaljer
 • Detaljplanlegge infrastruktur, terrengarrondering, byggesøknad og utenomhusdetaljer

Metode:
Vi gjennomgikk reguleringsbestemmelser, tomtens utforming og topografi, og planla fire boenheter ut fra dette.

Videre utarbeidet vi prisforespørsel som ble sendt til et utvalg leverandører av pre-cut og elementleveranser. Malmo og Ugelstad Eiendomsservice AS fikk også materiale og timeforespørsel for utarbeidelse av kostnadsoppsett. Ved mottatt pristilbud vurderte vi disse opp mot kostnader, samt fordeler og ulemper med de byggemetodene.

Disse undersøkelsene ga en konklusjon på hva som økonomisk totalt sett vil være gunstigst for oppdragsgiver.

Samarbeidspartner

Malmo og Ugelstad Eiendomsservice AS. Dette er et mindre firma med 5 ansatte, lokalisert i egne lokaler i Brumunddal. De utvikler boligeiendommer med nye boliger for videre salg, og utfører de fleste tømrerarbeider selv. De tar også på seg oppdrag for andre. Med egne ansatte innen grave-, betong- og tømrerarbeid har de etter 15 år i bransjen opparbeidet seg en sunn økonomi og en økende ordretilgang.

Prosjektår: 2021

Prosjektgruppe

 • Tove Mette Arneberg
 • Frode Krokengen
 • Erik Ellevold