Hopp til hovedinnhold

Er lovverket tilstrekkelig ved bruksendring av lokaler?

Et kafebesøk danner grunnlaget for vårt hovedprosjekt. Vi var innom en kafe for å ta en kopp kaffe. Som håndverkere så vi oss rundt, på tak og vegger. Var alt i orden? Vi fant fort ut at det var visse ting som nok ikke var etter forskriftene. Vi fikk da interesse for å fordype oss i om lovverket blir fulgt når det skjer en bruksendring av lokaler. Blir TEK17 fulgt? Vi ble enige om å ta for oss bruksendring til treningssenter og kom fram til følgende problemstilling:
Blir vann og luftmengder hensyntatt ved bruksendring til treningssenter? Og er regelverket tydelig nok?

Illustrasjonsbilde av arbeidstegninger og hender som peker på tegningen.

Vi skal:

  • Lese oss opp på lovverket om bruksendring.
  • Finne ut hva som blir gjort i bransjen.
  • Ha intervjuer med de ulike partene i en byggesak.
  • Finne ut om det jukses i byggesak eller blir lovverket fulgt slik det skal.
  • Lage rapport om funnene i lovverk og intervjuer.

Metode:
Vi har som gruppe arbeidet både individuelt og samlet. Samarbeidet har ofte foregått på Teams, noe vi er veldig godt fornøyd med. Vi har også foretatt enkelte intervjuer på Teams, men vi har også hatt fysiske intervjuer der dette var hensiktsmessig.
Vi har satt oss inn litteratur og lovverk, for eksempel TEK17. Vi har prøvd å få kontakt med representanter for enkelte treningssentre, men har ikke lykkes med å få til intervjuer med dem.

Vi har også søkt i rettsprotokoller for å finne ut om det har vært felt dommer når bruksendring ikke følger lovverket. Vi har ikke funnet etablert rettspraksis på området.

Prosjektår: 2022

Prosjektgruppe

  • Fredrik Hagen
  • Petter Andre Johansen Frausing
  • Steffen Bakken Henningsen