Hopp til hovedinnhold

Hva er mekanisk feil på varmeanlegget på Rena skole, og hvilke forbedringer kan gjøres?

På Rena skole i Åmot kommune er det installert ei varmepumpe. Men den fungerer ikke optimalt. En student i en annen klasse på Fagskolen Innlandet jobber i Åmot kommune, og hun ønsket at vår gruppe skulle prøve å finne ut årsaken til at varmepumpa ikke fungerer som den skal. Vi fremla dette for våre veiledere, og de godkjente dette som vårt hovedprosjekt.

Bilde av varmepumpa på Rena skole

Vi skal

 • Undersøke varmepumpe med tanke på å finne evt. feil
 • Lage en oversikt over hva som må gjøres og utarbeide en fremdriftsplan
 • Lage systemskjema av varmepumpeanlegget as-built i Visio
 • Skissere forslag til utbedringer av varmepumpeanlegget
 • Sette opp Simien-fil av hele bygget
 • Beregne effektbehovet og dimensjonering av varmepumpe til skolen gjennom Simien
 • Forslå videre driftsstrategi av varmeanlegget

Metode

Vi begynte med en befaring på Rena skole for å få innsikt i dagens tilstand til varmeanlegget.

Deretter satte vi opp en fremdriftsplan, der vi fordelte arbeidsoppgaver innad i gruppen. Dette medførte at vi har jobbet mye hver for oss, men vi har hatt regelmessige møter hvor vi har vurdert hverandres arbeid

Vi har benyttet oss av ulike programmer i dette prosjektet. Simien for beregninger av effektbehov og dimensjonering av varmepumpe, Visio for utarbeiding av systemskjema av varmeanlegget og Excel for energiberegninger.

Prosjektår: 2024

Prosjektgruppe

 • Lars Brostuen
 • Glenn Gulbrandsen
 • Jørgen Skar
 • Alvaro Skjulstad