Hopp til hovedinnhold

Hvilke energireduserende tiltak er forsvarlig å gjennomføre for å imøtekomme de kommende energikravene fra EU på Saras gård?

EU stiller stadig nye miljøkrav. Fra 2030 vil det sannsynligvis medføre krav som krever oppgradering av gamle bygninger i stort omfang. En av gruppas medlemmer har en gård med slike bygninger, og vi i gruppa har tatt for oss hvilke tiltak som må gjøres på gården for å tilfredsstille de nye kravene.

Bilde av gården til Sara

Vi skal

  • Beskrive de nye miljøkravene fra EU
  • Ha befaring på Saras gård for å kartlegge tilstand til bygget
  • Beskrive de nye kravene i forhold til Saras gård
  • Vurdere de mest aktuelle tiltak som må settes i verk på gården

Metode

For å skaffe oss kunnskap om Saras gård, startet vi opp med en befaring av gården. Vi delte oppgavene mellom oss. Vi har jobbet både individuelt og sammen i gruppa, avhengig av hvor i prosjektet vi var. Vi har hatt jevnlige møter med veileder og også hatt dialog med leverandører av produkter som kan brukes på gården.

Til hjelp i prosjektet har vi benyttet:

  • Simien
  • Excel

Prosjektår: 2024

Prosjektgruppe

  • Sara Vorum
  • Vebjørn Buøen Øynebråten
  • Helge Støtvig