Hopp til hovedinnhold

Hvordan er det teknisk mulig og bærekraftig å oppgradere Engjom skule til flermannsbolig etter TEK 17-krav?

Boligmarkedet i dag er stramt, og det er vanskelig for unge å få kjøpt seg en leilighet. Kan eksisterende bygg, gjerne næringsbygg, rehabiliteres til flerbruksboliger og på den måten føre til flere leiligheter på markedet?

Vi skal:

I dette hovedprosjektet skal vi presentere Engjom skule som er en skolebygning som ligger i Gausdal kommune, nærmere bestemt Svingvoll. Bygget er per dags dato privateid og vi skal se på om det er teknisk mulig og bærekraftig å oppgradere bygget til flermannsbolig. Bygningen er oppført med støpt underetasje, støpt betongplate, bærekonstruksjoner av trevirke og sperretak. Bygningen er i 4 etasjer og her kommer det inn krav om heis og universell utforming ut fra TEK17-krav.

Bakgrunnen for denne besvarelsen er å se om det er gjennomførbart etter dagens krav, og om det vil være bærekraftig opp mot miljøpåvirkninger. Selv om vår besvarelse tar for seg et konkret bygg, vil besvarelsen også kunne relateres til andre skolebygninger. Vi ønsker å se på hvilke muligheter man har, da mange kan sitte med lignende problemstilling rundt om i landet. Det vil være interne forskjeller på lokasjoner, størrelse og utforming, men alle eksisterende skolebygninger må følge de samme kravene ved omgjøring. Det er disse kravene som skal komme frem i prosjektet.

For å kunne svare på problemstillingen må vi produsere en tilstandsrapport for dette bygget. Denne gir oss tilstanden av bygget pr. dags dato. Som da gir oss grunnlaget for å kunne finne løsninger opp mot TEK 17, og bygningsfysikken av bygget. Vi må tilfredsstille kravene som kommer frem med forslag til løsninger.

For å beskrive løsninger så velger vi å 3D-modellere bygget. Da kan vi vise nye planløsninger, samt oppbygging av bygningsdeler som følger kravene i TEK 17. I denne prosessen tar vi også kontroll av bæresystemet opp mot omgjøring av bygget, for å kontrollere at dette er sterkt nok.

Metode:

I dette prosjektet har vi jobbet sammen som gruppe. Vi har møtt på skolen, hatt dialog via teams og hatt samlinger der vi har jobbet sammen utenfor skolens område.

Vi har benyttet oss av ulike programmer som hjelpemiddel i dette prosjektet. Vi bruker Revit for å 3D-modellere bygget, SIMIEN for å energiberegne bygget og TreDim for å kontrollere bæreevnen til konstruksjonen. I tillegg til dette benytter vi oss av fagstoff og relevante lover og regler, som f. eks. DIBK og Byggforsk.

Bilder fra 3D-modellering
Snitt-tegning

Prosjektår: 2023

Prosjektgruppe

  • Even Solberg
  • Erling Melbø
  • Nikolai Westhagen