Hopp til hovedinnhold

Hvordan få en best mulig driftsbygning for minst mulig kostnad?

Vi er ei gruppe som har fått kjennskap til at det skal bygges et geitefjøs i Trysil. Gruppa ble raskt interessert i å vurdere ulike løsninger i forbindelse med byggingen av fjøset. Vi er spesielt interessert i den økonomiske siden ved dette bygget.

Tegning av en del av fjøs/fridtsbygning

Vi skal:

 • Vurdere materialvalg i forhold til de økonomiske rammene som er satt for dette byggeprosjektet
 • Vurdere materialvalg i forhold til levetid og byggherrens ønsker
 • Lage enkle skisser av bygningen
 • Utarbeide et forslag til konstruksjon av bygningen bygget på byggherrens ønsker og plassering
 • Vurdere muligheter for flerbruk
 • Utarbeide planer for byggeplassledelse og logistikk
 • Lage planer for vedlikehold av bygningen

Samarbeidspartner

Einar Lund, bonde

Prosjektår: 2020

Prosjektgruppe

 • Ola Lund
 • Christer Sveen
 • Morten Granhaug
 • Erik Brenden