Hopp til hovedinnhold

Hvordan kan autonome maskiner møte anleggsbransjens krav til sikkerhet ute på arbeidsplassen?

Vi er to studenter som har fattet stor interesse for teknologiske framskritt og innovasjon. En av oss har fagbrev som maskinfører. Enkelte firmaer innen bransjen har allerede gått til anskaffelse av autonome maskiner, og vi ønsker å finne ut hvordan fremtiden kan arte seg innenfor dette området. Vi er spesielt opptatt av at helse, miljø og sikkerhet vil bli ivaretatt.

Bilde av anleggsmaskin

Vi skal:

  • Beskrive hva som menes med autonome maskiner. Hvor autonome er de?
  • Beskrive hvordan autonome maskiner virker.
  • Finne ut hva lovverket pr.idag sier om bruken av autonome maskiner.
  • Finne ut hvordan sikkerhetsinnretninger som er installert i dag, virker
  • Vurdere om dagens sikkerhetsinstallasjoner tar vare på sikkerheten på arbeidsplassen
  • Vurdere hvilke utfordringer som gjenstår før autonome maskiner kan anses som trygge på arbeidsplassen.

Metode:
Vi vil intervjue representanter for bedrifter som har investert i autonome maskiner og gå gjennom relevant litteratur.

Samarbeidspartnere

Diverse større anleggsbedrifter
Ole Harald Hoel, Fagskolen Innlandet

Prosjektår: 2020

Prosjektgruppe

  • Roy Emil Engen
  • Gaute Gilde