Hopp til hovedinnhold

Hvordan kan Collicare Kløfta spare energi med egenproduksjon og gode energiøkonomiske løsninger?

Det prosjektet vi har bestemt oss for, er veldig aktuelt i forhold til dagens grønne skifte, både med tanke på sparing og produksjon av strøm. Et av gruppemedlemmene er ansatt i firmaet som har prosjektert og installert anlegget, derfor var det naturlig for oss å velge denne oppgaven.

For å svare på problemstillingen, skal vi:

 • Vurdere dagens effektbruk og energisparende tiltak
 • Prosjektere solcelleanlegg for bedriften
 • Drøfte muligheter for batteriløsning
 • Vurdere tekniske og økonomiske forhold i tilknytning til nye energiøkonomiske løsninger
 • Beregne og vurdere nytt effektbehov
 • Prosjektere deler av den elektriske installasjonen
 • Beregne og vurdere inntak og trafo

Metode:

I tillegg til informasjon fra Collicare og Gardermoen Elektro har vi brukt noen programmer som gjør det lettere og bedre å forstå hva vi driver med. Til solcelleanlegget brukte vi Solcellekraft.no sin kalkulator for å beregne strømproduksjon. Vi fikk også tilsendt et tilbud fra Solcellekraft.no der de foreslo utstyr vi kan bruke. Lysberegning gjorde vi via SG sitt program som heter FastCalc. Her legger vi enkelt inn størrelser på rommet og ønsket lux. Ellers har vi brukt FebDok og AutoCad for beregninger og tegninger som gjelder installasjonen.

Oppdragsgiver: Collicare Kløfta

Collicare er en av landets ledende bedrifter innen logistikktjenester. Kundene er importører, eksportører og industri med behov for logistikktjenester, særlig i Skandinavia, Europa og Asia.

Den nye terminalen på Kløfta er bygget etter TEK-17 og består bl.a. av 11305 kvm bygningsmasse og sørger for omlasting, cross docking og distribusjon.

Les mer på collicare.no

Prosjektår: 2023

Prosjektgruppe

 • Martin Sagen
 • Emil Fjeld Brovold
 • Stian Halvorsen
 • Trond Eri Bråstad