Hopp til hovedinnhold

Hvordan kan Kongsberg Automotive AS sitt utstyr for testing av bremserørskoblinger utvikles for best å gjenskape realistiske forhold og økt testkapasitet?

Kongsberg Automotive AS produserer bremserørskoblinger for tunge kjøretøy. I utviklingsarbeidet for nye produkter må ulike tester gjennomføres for å validere design og materialvalg. Vårt oppdrag springer ut fra et behov for bedre testutstyr som er mer automatisert, i større grad kan etterligne den realistiske belastningen en bremsekobling utsettes for under daglig drift/bruk, samt at oppdragsgiver ønsker doblet testkapasitet sammenlignet med dagens løsning.

Bildet viser skisse av en bil, med framhevede bildeler produsert av Kongsberg Automotive.

Hva skal vi gjøre for å svare på problemstillingen?

 • Få en presentasjon og omvisning hos oppdragsgiver for å få et helhetlig inntrykk av hva oppgaven går ut på
 • Utforme problemstilling
 • Lage en prosjektplan og skrive samarbeidsavtale internt i gruppa og med oppdragsgiver
 • Utforme kravspesifikasjon og få denne godkjent av oppdragsgiver
 • Starte den kreative prosessen med individuell skissering av mulige løsninger
 • Presentere løsning for oppdragsgiver, gjøre eventuelle justeringer og få løsning godkjent
 • Arbeide videre med design. CAD-modellering og detaljbeskrivelser av løsninger.
 • Parallelt med dette arbeide med prosjektrapporten som beskriver teori, arbeidsmetodikk, prosess og ferdig resultat
 • Presentere løsning for oppdragsgiver, klasse og veiledere

Metode:

Vi har vært på befaring hos oppdragsgiver for å få informasjon om prosjektet. Der fikk vi omvisning på laboratoriet og kunne observere hvordan testing av produkter foregår. Vi har valgt en arbeidsmetode som kalles integrert produktutvikling. Hensikten med denne arbeidsmetodikken er å sikre at vi utvikler et produkt som er i samsvar med kundens krav og forventninger. Det medfører jevn og tett kontakt med oppdragsgiver underveis i prosjektet.

Oppdragsgiver: Kongsberg Automotive AS

Vår oppdragsgiver er Kongsberg Automotive AS. I fabrikken på Raufoss produseres over 100 millioner koblinger i året. Hovedtyngden av produktene er bremserørskoblinger brukt i trykkluftsystemene på større kjøretøy. Disse lages i messing og komposittmateriale. Monteringen foregår i egenutviklede montasjemaskiner.

Les mer på www.kongsbergautomative.com

Prosjektår: 2023

Prosjektgruppe

 • Vivian Woldheim
 • Mara Albertina Monteiro
 • Nascimento Da Silva
 • Thomas André Aasen