Hopp til hovedinnhold

Hvordan kan LEAN-verktøy bidra til å redusere omstillingstiden i herdeplastlinja?

MAPEI er en ledende leverandør av lim, fugemasser og kjemiske produkter til byggebransjen. I vår gruppes første møte med MAPEI ble det lagt fram forslag om at vi skulle se på en av produksjonslinjene hvor de sliter med hyppige endringer i produksjonen.

Bilde som viser herdeplast prosesskart

Vi skal:

 • Analysere dagens situasjon i herdeplastavdelingen med hensyn på
 • Produksjon
 • Tapping
 • Produksjonsplanlegging
 • Hente ut KIP-er
 • Foreta intervjuer av relevante personer
 • Koble teori opp mot våre forslag til løsning
 • Drøfte forskjellige typer relevante LEAN-verktøy i forhold til problemstillingen

Metode:

Arbeidet begynte med en omvisning i produksjonslinjen og en gjennomgang av Mapei som bedrift. Ideen om problemstillingen vokste raskt etter besøket, og vi samlet nøkkeltall og intervjuet relevante personer fra forskjellige stillinger. Vi på gruppa har hatt kontinuerlige Teams-møter gjennom hele prosjektet, og drøftet fremdriftsplanen, retning i prosjektet og fordelt oppgaver internt. Dette har vært viktig for å opprettholde en rød tråd i rapporten.

Vi utarbeidet et prosesskart for å gjøre rapporten mer visuell, og en verdistrømsanalyse ble gjennomført for å avdekke tidskrevende momenter og flaskehalser i prosessene knyttet til produksjonslinjen. Verdistrømsanalysen har vært en viktig grunnlagstein i arbeidet med rapporten, og svarene fra intervjuene sammen med våre tanker og meninger har blitt underbygget med faglig relevant teori.

Vi vil drøfte ulike LEAN-verktøy og teorier opp mot problemstillingen, for å ende opp med en konkret løsning som redusere omstillingstidene i produksjonslinja.

Oppdragsgiver:

Som ledende bedrift av forskjellige typer produkter i byggebransjen har MAPEI i Norge hatt en jevn vekst, og i 2020 omsatte 250 ansatte for over en milliard kroner. Les mer på https://www.mapei.com/no/

Prosjektår: 2023

Prosjektgruppe

 • Erik Buholt
 • Petter Rismoen
 • Andreas Granø Isaksson