Hopp til hovedinnhold

Hvordan kan mobiltelefon benyttes til innmåling av anleggsprosjekter?

En stikningsingeniør har i dag behov for å reise ut for å foreta innmålinger på anlegget. Moderne teknologi med hjelp av mobiltelefon og GNSS på graveren er tilgjengelig, men lite brukt til fotogrammetri. Vi ønsker i dette prosjektet å kunne bidra til å belyse hvilke muligheter og utfordringer fotogrammetri ved hjelp av mobiltelefon vil gi, slik at bransjen i mye større grad enn før vil benytte den.

En tegnet mobiltelefon

Vi skal:

  • Beskrive tradisjonell situasjon ved innmåling
  • Beskrive hvordan Pix4Dmapper kan benyttes til fotogrammetri med mobiltelefon
  • Samle inn data til bruk med Pix4Dmapper
  • Sammenligne våre observasjoner med de erfaringer Isachsen Anlegg AS har gjort
  • Vurdere fordeler og ulemper ved bruk av en slik metode til innmåling på anleggsprosjekter

Metode:
Vi har i dette prosjektet valgt å benytt oss av en todelt metode:

  • Gjøre egne innmålinger
  • Intervju med Isachsen Anlegg AS for å innhente erfaringer fra bransjen

Samarbeidspartner

Vår samarbeidspartner er Isachsen Anlegg AS, et stort anleggsfirma som teller omtrent 600 ansatte. Selskapets virksomhet strekker seg over store deler av Østlandet.
Kjernevirksomheten er vei, VA og grunnarbeid. Les mer på www.isachsenanlegg.no

Prosjektår: 2020

Prosjektgruppe

  • Jørgen Dahler Pettersen
  • Roy Daniel Larsen
  • Øyvind Carpenter Evensen