Hopp til hovedinnhold

Hvordan kan oppdragsgiver redusere manuelt arbeid i prosessen for sammenføying av magasinprofiler?

Utgangspunktet for vår gruppes hovedprosjekt var et ønske om å arbeide med et tema som var rettet mot logistikk, drift og vedlikehold. Den bedriften vi endte opp med, hadde et reelt problem innenfor dette området, som de ønsket hjelp til å løse. Vår problemstilling reflekterer dette ønsket.

Maskin for sammenføying av magasinprofiler
Maskin for sammenføying av magasinprofiler

Forslag til løsning

I vår problemstilling har vi et stort fokus på å redusere manuelt arbeid innen prosessen for sammenføying. Dette vil si at vi skal se på prosessene før, under og etter sammenføyingen. Arbeidsmetodikken vi har valgt å jobbe ut ifra, heter SØT-modellen. Det vil da si at vi har analysert nåsituasjonen, vurdert ønsket situasjon og tiltakene som må utføres for å oppnå ønsket situasjon. Vi har fokusert mye på logistikken, arbeidsprosessen og arbeidsbelastningen. Derfra har vi kartlagt de 7 «Muda», og funnet ut hvilken av de syv kategoriene som kan forbedres.

Videre har vi jobbet sammen for å finne forslag til løsninger. Ut ifra vår idemyldring har vi kommet frem til et forslag, som vi har utarbeidet skisser av, samt en fysisk 3D-modell. Forslaget vi har utarbeidet, baserer seg på en helautomatisert linje, som består av flere moduler. Fordeler og ulemper med dette forslaget blir også vurdert. Det blir tatt hensyn til de økonomiske investeringene som kreves, hvor disse veies opp mot kostnadene ved eksisterende løsning.

Metode

Vi var i kontakt med flere mulige oppdragsgivere på karrieredagen på Fagskolen Innlandet. Vår gruppe fikk gode tilbakemeldinger og flere mulige oppdrag fra forskjellige bedrifter. Vi drøftet oppdragene sammen som en gruppe og fant et som var spennende og givende. Deretter avtalte vi et møte med bedriften og fikk en omvising i deres lokaler.

Vi startet arbeidet med å utarbeide en SOFT analyse for å få en bedre oversikt over problemet. Deretter jobbet vi med “Crazy 8” for idéutvikling. Dette for å sikre den beste løsning av problemstillingen.
Vår gruppe jobber jevnt og tett med oppdragsgiver og våre veiledere for best mulig resultat.

Prosjektår: 2024

Prosjektgruppe

  • Pui Shang Nygård
  • Alf Roar Libakken Johansen
  • Eivind Dahlen Måna