Hopp til hovedinnhold

Hvordan kan produksjonslogistikken utformes for å sikre best mulig flyt i produksjonen av IDT Solutions utemiljøprodukter?

På karrieredagen på skolen i februar kom vi kontakt med representanter fra IDT Solutions på Skreia. Vi fikk god kontakt, og etter nærmere drøfting innad i bedriften, ønsket de at vår prosjektgruppe skulle se på den interne logistikken, innkjøp, intern layout og flyt ved utemiljøavdelingen. Dette er veldig relevant for bedriften, da de i nærmeste framtid skal endre sin fabrikk-layout.

Foto: IDT Solution

Vi skal

 • beskrive og analysere dagens situasjon gjennom en SWOT-analyse
 • intervjue sentrale personer i bedriften
 • innhente kvantitativ informasjon om dagens situasjon i form av salgstall og statistikker
 • beskrive ønsket layout for produksjonslogistikken
 • beskrive tiltak for å oppnå best mulig flyt i produksjonen av IDTs utemiljøprodukter

Metode

Vi har hatt regelmessige møter med representanter for bedriften, hvor vi har drøftet med dem hensiktsmessige måter å løse problemstillingen på. Intervjuer, datainnsamling og dialog med sterke faglige personer i logistikkbransjen var de metodene vi brukte. Vi valgte også SØT-modellen for å sammenligne nåsituasjonen med ønsket situasjon. I dette hovedprosjektet har vi brukt både kvantitative og kvalitative metoder for å finne bedriftens sterke og svake sider. Andre analysemetoder vi har brukt, er:

 • SWOT-analyse
 • Porters verdikjedemodell
 • DuPont-metoden

Oppdragsgiver

IDT Solutions er en bedrift som har drevet med produksjon av aluminiumsprofiler og bygging av automasjonslinjer for andre firmaer. Bedriften ble etablert i 1995 og er lokalisert på Toten. Siden starten har bedriften vokst sakte men sikkert, og har i dag 45 ansatte. IDT Solutions består av flere avdelinger: Utemiljø, Elektro, Commando, Møbel, ITD Sport, Smart Rail, Utvikling og produksjon. Les mer på IDTSolutions.no

Prosjektår: 2024

Prosjektgruppe

 • Even Medhus
 • Ulrik Rakneberg
 • Sondre Werven
 • Kyrre Ødegaard