Hopp til hovedinnhold

Hvordan optimalisere materialforsyning for å forbedre omløpshastighet og flyteffektivitet hos Øveraasen AS?

Etter samtale med Øveraasen AS fant vi ut at vi ønsket å komme med forslag til løsninger på noen problemer bedriften har innenfor logistikkområdet. Vi fikk konkrete utfordringer som endte opp i den ovenfornevnte problemstilling.

Brøytebil

I dette hovedprosjektet vil vi:

  • Kartlegge nåsituasjonen
  • Gjennomføre ABC-analyse
  • Finne mulige leverandører for bedriften å jobbe med
  • Vurdere kostnadsreduksjon hos den eller de valgte leverandører
  • Vurdere interne rutiner med fokus på forbedringsmuligheter
  • Utarbeide alternative løsninger for forbedret omløpshastighet og flyteffektivitet, på kort og lang sikt

Som studenter har vi begge interesse for produksjonslogistikk og innkjøp. Etter samtaler med bedriften fikk vi utfordringer som vi fant veldig interessante. I forbindelse med problemstillingen skal vi ha fokus på produksjon av sope- og blåsemaskiner, vareflyt og komponenter knyttet til denne produksjonslinjen.

Samarbeidspartner

Øveraasen As har sine lokaler i Gjøvik. Bedriften er en av verdens ledende bedrifter av snøryddingsutstyr for bruk på flyplasser, veier og jernbane. Les mer på www.overaasen.no.

Prosjektår: 2020

Prosjektgruppe

  • Siri Iselin Sundberg Røch
  • Thor Fredrik Kristiansen