Hopp til hovedinnhold

Hvordan påvirker geografiske forhold sikkerhetsprotokoll og passordsikkerhet til Wi-Fi-nettverk?

Vi er en gruppe studenter som har fattet interesse for å undersøke hva som skal til for å hacke og få tilgang til Wi-Fi- nettverkene som skannes.

Bilde av ulike dataverktøy til bruk i hacking.

Vi skal:

  • Skaffe nødvendig utstyr. Maskinvare og programvare.
  • Planlegge undersøkelsen.
  • Samle inn data. Kjøre rundt i Gjøvik og bygden utenfor.
  • Legge inn dataene inn i en database for å kunne analysere og presentere dataen på en nettside.
  • Analysere dataen, drøfte og konkludere funnene.
  • Presentere funnene og vise hva vi har funnet ut av.

Metode:

Først og fremst har vi skaffet oss nødvendig utstyr, maskinvare og programvare for å kunne gjennomføre prosjektet vårt. Med dette utstyret har vi kjørt rundt i Gjøvik by, samt i bygder utenfor. Informasjonen som blir innhentet, legges inn i en database og presenteres på en nettside i et brukervennlig format. Fra databasen laget vi diverse spørsmål og søk etter informasjon, og fra denne kan vi drøfte og konkludere om passordsikkerheten på Wi-Fi er bedre i byen enn på bygda.

Prosjektår: 2023

Prosjektgruppe

  • Daniel Krokengen
  • Isak Brodalen
  • Thomas Andreassen