Hopp til hovedinnhold

Hvordan påvirker klimaforandringer varme- og kjølebehovet i bygg?

I en verden der klimaforandringer er en viktig sak, er jeg interessert i å undersøke hvordan disse påvirker varme- og kjølebehovet i byggene våre. I prosjektet skal jeg se på hvilken påvirkning temperaturendringer har på byggets varme- og kjølebehov, og om det vil være behov i fremtiden for å bygge annerledes under endrede temperaturforhold.

I mitt hovedprosjekt skal jeg:

  • Bruke klimadata for å finne temperaturendringer de siste 60 årene
  • Lage en utviklingskurve for mulige framtidige temperaturendringer
  • Sammenligne dagens byggtekniske krav med tilsvarende krav de siste 60 år
  • Undersøke hvordan sammenligningen påvirker varme- og kjølebehovet
  • Simulere varme- og kjølebehov i bygg under mulige framtidige temperaturer
  • Konkludere ut ifra informasjon hentet fra oppgaver nevnt ovenfor

Jeg mener dette prosjektet er interessant fordi det vil kunne gi svar på om klimaendringer vil påvirke varme- og kjølebehovet i bygg i framtida.

Samarbeidspartner

Roy Peistorpet, Fagskolen Innlandet

Prosjektår: 2020

Prosjektgruppe

  • Robin Person