Hopp til hovedinnhold

Hvordan påvirker relasjon til nærmeste leder den psykologiske tryggheten for fagarbeidere?

Trivsel og god kommunikasjon mellom fagarbeidere og ledere er viktig for en bedrift. Vi ønsker i vårt hovedprosjekt å sette fokus på hvordan lederen kan skape relasjoner og psykologisk trygghet mellom disse gruppene. Utgangspunktet for prosjektet er å belyse viktigheten av psykologisk trygghet, for å skape en bedre arbeidsplass. Vi valgte å sende ut spørreundersøkelse med psykologisk trygghet og kommunikasjon som tema til fagarbeiderne i Skanska Norge As, regionene Midt-Nord, Oslo og Vest for å finne ut hvordan vi som fremtidige ledere kan skape et trygt og godt arbeidsmiljø, slik at bedriften blomstrer.

Bildet illustrer relasjonen mellom fagarbeider og leder

Vi skal

  • Sende spørreundersøkelse til fagarbeidere i Skanska angående kommunikasjon og psykologisk trygghet. Denne undersøkelsen er sendt ut med 4 svaralternativer, for at det skal være enkelt å svare på den.
  • Analysere svarene som har kommet inn
  • Lese fagteori som er relevant for oss: Jan Spurkeland: Relasjonsledelse og Amy Edmondson: The fearless Organization
  • Møte forskjellige instanser for å snevre inn oppgaven og problemstillingen

Metode

Vi har hatt faste interne møter, både lange og korte med agenda. I tillegg har vi hatt møter med bedriftslege, direktør, kompetanseleder og veiledere fra fagskolen. Da vi er nettstudenter, har vi hatt møtene på teams. Vi har gjennomført samskriving gjennom et word-dokument.

Presentasjon av bedrift

Skanska er et av Norges største prosjektutvikler- og entreprenørkonsern med forretningsområder innen bygg, anlegg, eiendomsutvikling og spesialistselskaper.

Les mer på skanska.no

Prosjektår: 2024

Prosjektgruppe

  • Hary-Prashath Pageerathan
  • Torstein Børset
  • Knut Harald Sund
  • Jan Thore Nesse