Hopp til hovedinnhold

Hvordan prosjektere et el-sikkert og kostnadseffektivt elektrisk anlegg i et leilighetsbygg i Hønefoss?

I hovedprosjektet ønsket vi i vår gruppe å jobbe med et prosjekt som involverer prosjektering av et elektrisk anlegg fra bunnen av. Vi ønsket også et prosjekt som vektla sikkerhet og økonomi. Vi tok kontakt med saksbehandler Tommy Solvang i M. Carlsen & Sønn Jevnaker AS. Han ga oss et prosjekt vi syntes var veldig spennende.

Plantegning med inntegnede elektriske punkter

Vi skal

 • beskrive bygningstype og bruk av bygget
 • beskrive strømforsyning og nettsystem i bygget
 • vurdere størrelse og plassering av hovedfordeler og underfordelinger
 • beskrive og forklare jordingsanlegg
 • forklare utvalgte deler av svakstrømanlegget
 • tegne elektrisk installasjon i en leilighet
 • beskrive elektrisk installasjon i garasje og teknisk rom
 • utarbeide elektroteknisk dokumentasjon for hele installasjonen
 • vurdere styringsmuligheter for energi i leilighetene
 • sette opp kostnadsoverslag for deler av installasjonen

Metode

Sammen har vi laget en fremdriftsplan med punkter som må gjøres. Vi har jobbet med hver våre temaer og oppgaver, men vi har hele tiden samarbeidet, drøftet og blitt enige om hvordan ting skal være i hvert enkelt tema. I tillegg til programmer, som

 • FEBDOK
 • AutoCAD

har vi også brukt håndberegninger der det har vært nødvendig.

Oppdragsgiver

M. Carlsen & Sønn Jevnaker AS er et godt etablert elektrikerfirma på Hadeland og Ringerike. De utfører alle typer installasjoner innen elektro-, tele- og datainstallasjoner over hele Østlandet. Les mer på mcarlsen.no

Prosjektår: 2024

Prosjektgruppe

 • Isak Strande Bruun
 • Henrik Bråthen
 • Ruben Westbakken