Hopp til hovedinnhold

Hvordan prosjektere et slokkeanlegg for det verneverdige bygget Østre Gausdal Prestegård på en måte som ivaretar forskrifter og lokale interesser.

Vi skal ta for oss prosjektering av sprinkelanlegg på Østre Gausdal prestegård. Vårt mål er å brannsikre prestegården på en forsvarlig måte, som ivaretar interessene til brukere, eiere og riksantikvaren, slik at bygget, etter en mulig brann, skal være best mulig bevart. Bygget består av flere kaldsoner, noe som medfører at vi i vårt slokkeanlegg også må gjøre tiltak mot frostskader.Bilde

Tegning av et langt hus (prestegård).

For å svare på problemstillingen skal vi:

  • Kartlegge nåværende situasjon av bygget.
  • Ha gode veiledningsmøter med rådgiver og holde en god dialog.
  • Ha en god dialog med eventuelt leverandører som har produkter og materialer som egner seg til prosjektet.
  • Lese gjennom alle norske standarder som omhandler sprinkler.
  • Flittig bruk av Excel og Revit som hjelpemidler gjennom hele prosjektet.
  • Finne gode løsninger til bygget, da det er veldig mye forskjellige høyder og vinkler rundt om i hele konstruksjon på bygget.
  • Ha god kontakt med kommunen og riksantikvaren for selve prosjekteringen av bygget.
  • Ha jevnlig møte med veileder.

Metode:

Vi er i tett dialog med Prevent Systems på Lillehammer som sitter på alt av DIOM-manualer og Norske Standarder som vi skal bruke til vårt arbeid og vår dokumentasjon av prosjektet.

Prosjektår: 2023

Prosjektgruppe

  • Håkon Løe
  • Nils Børdalen