Hopp til hovedinnhold

Hvordan prosjektere solcelleanlegg og energilagringsinstallasjoner på Møystad økotun?

Dette prosjektet er gitt oss av Bravida Norge AS, som har rammeavtale med Nordbolig Innlandet. Møystad økotun skal gi en bærekraftig og klimanøytral framtid, som skal legge vekt på reduksjon av klimautslipp og lage et godt fellesskap for nabolaget, hvor det skal gis muligheter for økt hagebruk, lokal gjenvinning og bygging av boliger med naturlige materialer, samt sikre ren energiforsyning med egne energikilder som solceller, fjernvarme, jordvarme eller bergvarme. Målet er å skape plusshus, det vil si boliger med lagring av CO2 og som skaper et overskudd av ren energi.

Prosjektgruppa skal:

  • Prosjektere elektriske installasjoner m/EKOM
  • Drøfte løsninger for energilagring og produksjon
  • Prosjektere solcelleanlegg
  • Drøfte de økonomiske sidene ved prosjekteringen og utførelsen
  • Dokumentere den elektriske installasjonen med solcelleanlegg i FEBDOK

Prosjektgruppa vurderer dette som en interessant, fremtidsrettet og utfordrende oppgave. Så langt er det benyttet programmer som AutoCAD, Fedbok, DIALux, SIVARM, samt manuelle beregninger og aktuelle kalkulasjonsprogrammer.

Arbeidene som er gjort i prosjekteringen har gitt oss et innblikk i utformingen av byggefeltet og hvordan miljøet i økotunet blir. Vi legger vekt på miljøvennlige og energiproduktive løsninger under prosjekteringen og planleggingen. Hensikten med dette er å oppfylle utbyggers krav om plusshus, samt skape et klimavennlig og bærekraftig nabolag for fremtidige beboere. Det vil bli lagt til grunn moderne, men økonomiske, løsninger som samspiller med kravene nevnt ovenfor.

Samarbeidspartner

Oppdragsgiver til vårt prosjekt er Bravida, Hamar. Bedriften jobber med små og store prosjekter og serviceoppdrag. Den tilbyr tjenester innen elektro, rør og ventilasjon, og spesialområdene sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift.
Les mer: www.bravida.no.

Prosjektår: 2020

Prosjektgruppe

  • Espen Larsen
  • Magnus Lien
  • Bjørn Morten Wirstad
  • Kim Andre Løken Andersen