Hopp til hovedinnhold

Hvordan stemmer beregnet energibruk i kontorbygg med den faktiske bruken når bygget er satt i drift?

Klarer et bygg å holde det prosjekterte energiforbruk når det er i normal drift? Det er vi nysgjerrige på å finne ut. I denne oppgaven er vi ikke låst til bygg etter en bestemt teknisk forskrift, men vi anser det som mest sannsynlig å få gode data desto nyere byggene er.

Bilde av et aggregat.

For å svare på problemstillingen, skal vi:

  • Få tak i eiendomsbesitter som vil dele data av bygget sitt
  • Lage Excelark med alt av nødvendig data vi trenger
  • Ha flere veiledningsmøter med veilederen vår, der vi kvalitetssikrer underlaget vårt, samt forhører oss om ulike spørsmål som dukker opp underveis
  • Sette opp et møte med hver enkelt eiendomsbesitter, der vi går igjennom Excelarket
  • Gjennomføre et intervju der vi stiller nødvendige spørsmål om problemstillingen
  • Analyse av datagrunnlaget
  • Skriving av rapport

Metode:

Vi har satt opp en fremtidsplan der vi har en oversikt over hva og når vi skal jobbe med ulike gjøremål og frister. For å kunne svare på problemstillingen vår er vi avhengig av å få tak i eiendomsbesittere som har bygg med god data på. Vi har gjort kvantitativ forskning der vi har samlet inn spesifikke tall og informasjon om byggene. For å få et godt underlag har vi satt et mål om å få minst 10 bygg. Når vi har fått inn alt av data, skal vi gjøre en analyse av datagrunnlaget ved hjelp av det vi har lært på skolen.

Siden en i gruppen bor i Hamar og en i Gjøvik, foregår det meste av arbeidet gjennom Teams. Fremover vil vi dele inn kapitelene i prosjektet, slik at begge i gruppen har noe å jobbe med individuelt. Deretter går vi sammen og går igjennom arbeidet til hverandre, og tilføyer mer stoff hvis det er nødvendig.

Prosjektår: 2023

Prosjektgruppe

  • Lars Marius Løkken
  • Joakim L. Omberg