Hopp til hovedinnhold

Hvordan vann- og frostsikre Hestnestunnelen på en mer miljøvennlig og effektiv måte, samtidig som lønnsomheten ivaretas?

Infrastrukturen i Norge er stadig under utbedringer og det bygges flere tunneler enn noen gang. De tradisjonelle metodene for å sikre tunneler mot vann og frost har tidligere vært enten ved bruk av PE-skum, sprutbetong og betongelementer, eller ved å bruke membran og helstøpe hele tunellen. Disse metodene fører til store CO2 utslipp, er tidskrevende og kan gi betydelige kostnader ved vann- og frostsikring av tunneler. Kan vann og- frostsikring av tunnelen ved systematisk for- og etterinjeksjon gi mindre miljøpåvirkning, raskere og billigere bygging?

Bilde som illustrerer både helstøping og bruk av sprutbetong i tunnel

Vi skal

  • Samarbeide med Veidekke på deres prosjekt for Bane NOR ved Hestnestunellen på Espa.
  • Vurdere vann- og frostsikring av tunellen ved helstøping/lining.
  • Vurdere vann- og frostsikring av tunnelen ved systematisk for- og etterinjeksjon.
  • Finne ut forskjellen på CO2-utslipp, kostnader og effektivitet ved å sammenligne 54 meter av de to forskjellige metodene.

Metode

I hovedprosjektet har vi jobbet som gruppe, der vi har arbeidet en dag i uka ute på prosjektet. Vi har benyttet oss av befaringer ute på anlegget for å få en helhetlig forståelse av utførelsen på Hestnestunnelen. Ute på anlegget har vi benytte oss av god hjelp via intervjuer og veiledning fra Veidekke. Resten av arbeidet har i hovedsak foregått på skolen, men også noe over Teams.

Vi har benytte oss av ulike programmer i hovedprosjektet for å kunne svare ut problemstillingen. Det er brukt dokumenthotell og BIM modell fra Veidekke for å hente ut fakta, mengder og bilder. Videre har vi brukt Excel til beregninger av mengder, kostnader, timer og utslipp av CO2-ekvivalenter. Teori er hentet fra intervju med fageksperter, samt faglitteratur og rapporter fra blant annet NGI, SINTEF, Statens vegvesen og Bane NOR.

Om Veidekke

Veidekke startet med hugging og legging av brostein i Østfold i 1936. Siden har det utviklet seg til å bli en av Skandinavias største entreprenører, som er involvert i bygging av veier, tunneler, broer og bygg. Les mer på veidekke.no

Bilder av gruppemedlemene

Prosjektår: 2024

Prosjektgruppe

  • Iver Oshaug
  • Kasper Ramlo
  • Matti Bergdølmo Resset