Hopp til hovedinnhold

Internlogistikk og produksjonsprosess ved Nammo

Vi er ei gruppe på fire studenter, tre fra Maskinteknisk drift og en fra Mekanisk automatisering. Vi ønsket å arbeide med et hovedprosjekt som ivaretok begge fagområder. En av gruppas medlemmer, Lars, har vært lærling på Nammo, og det var naturlig for oss å ta kontakt med dem for å få et hovedprosjekt. Gruppa er veldig interessert i logistikk og automatisering, og etter kontakt med Nammo kom vi fram til følgende problemstilling:
Hvordan kan Nammo forbedre internlogistikken og produksjonsprosessen av produkt A?

Bilde av en mann i uniform som holder i en rakett ytterst på vingen på et jagerfly.

Vi skal:

 • Kartlegge nåsituasjon, herunder:
 • Intervju med de ansatte
 • Være der og observere
 • Snakke med planlegger/prosessleder/avdelingsleder
 • Lage en ønsket situasjon, herunder:
 • Tenkt ønsket produksjon
 • Rettet opp mot teori
 • Tiltak, herunder:
 • Nye løsninger i prosessen
 • Planlegging etter ny løsning
 • Tiltak rundt HMS

Metode:
Som gruppe har vi arbeidet både individuelt og samlet. Vi har lest faglitteratur, satt oss inn i lovverk og standarder. Etter individuell lesing, har vi møttes enten fysisk på Læringsfabrikken eller på Teams.
Vi har intervjuet de involverte på linja, det vil si fagarbeidere, planleggere og arbeidsleder. Vi har også hatt mye kontakt og fått nyttig informasjon fra engasjerte lærere.

Prosjektår: 2022

Prosjektgruppe

 • Jens Erik Stabo-Eeg
 • Petter Rognstadkjærnet
 • Tom Richard Lillejordet
 • Lars Framnes