Hopp til hovedinnhold

Investering i solcelle- og kjøleanlegg

Joker Brandval valgte å skifte ut eksisterende kjøleanlegg, samt installere solcellepanel på taket. Etter samtale med eieren gikk prosjektgruppa inn for følgende problemstilling:
Vil en nyinvestering i solcelle- og kjøleanlegg være lønnsomt for Joker Brandval?

Illustrasjon som viser tegning av solcelle- og kjøleanlegg

Prosjektgruppa skal:

  • Vurdere byggets energi - og effektbehov
  • Vurdere energiproduksjon, distribusjon og energisirkulasjon for tiltakene
  • Beregne og vurdere investeringskostnad opp mot inntjeningspotensialet for nytt og gammelt anlegg
  • Dimensjonere og dokumentere det elektriske anlegget i butikken ved bruk av FEBDOK
  • Prosjektere EKOM-installasjon i bygget
  • Undersøke HMS-forhold tilknyttet solcelleanlegg

Metode:
Gruppas arbeid startet med en befaring på Joker Brandval. Deretter mottok gruppa relevante dokumenter og tegninger som ble benyttet til å drøfte og vurdere løsninger og forme selve hovedprosjektet. Gruppas medlemmer har arbeidet individuelt, i grupper på to og felles under hele perioden etter en fremdriftsplan. Tilsendte og selvskrevne dokumenter er samlet i en mappe på One Drive. Dette gjør det enkelt å følge med på å kontrollere arbeidet som utføres av den enkelte. Gruppens fremdrift ble vurdert i henhold til fremdriftsplanen på morgenmøtene hver tirsdag under prosjektperioden.

Samarbeidspartner: Joker Brandval
Dagligvarebutikken Joker Brandval er den eneste dagligvarebutikken på tettstedet Brandval, nord for Kongsvinger. Butikken har som mål å være det lokale servicesenteret, og samtidig bidra i lokalmiljøet. De deltar aktivt ved å sponse det lokale idrettslaget og deltar aktivt på andre lokale arrangementer.

Prosjektår: 2022

Prosjektgruppe

  • Håkon Olafsbye
  • Matias Bergan
  • Atle Norstrøm
  • Eirik Horge