Hopp til hovedinnhold

Lønnsomhet ved bygging av passivhus

Vi er en gruppe som gjennom studiet har fattet spesiell interesse for utviklingen innen bygging av passivhus. Som problemstilling har vi valgt:
Er det lønnsomt å bygge et passivhus i forhold til et TEK17-hus i et 100 års perspektiv?

Bilde av et tegnet rektangulært hus uten tak, passivhus

Hvordan vi har jobbet for å løse problemstillingen:

 • utarbeidet tegningsgrunnlag for begge typer bygg
 • beskrevet begge typer bygg i ISY-beskrivelser
 • utregnet u-verdi og energiberegning i Simien
 • utregnet byggekostnader i Smartkalk
 • satt strømpriser og laget ulike scenarioer som ”spår” fremtidens kostnader med å drifte bygget
 • konkluderer til slutt om vi synes det er forsvarlig å bygge passivhus framfor et TEK17-hus

Programmer som er brukt for å svare på problemstillingen:

 • Simien (energiberegninger)
 • Revit (tegninger)
 • ISY- beskrivelse (beskrivelse av hvert bygningselement)
 • ISY- calcus (LCC analyse)
 • Microsoftprogrammer
 • Solibri (mengde uttak)
 • SmartKalk (byggekostnad)
 • Geogebra (grafer)

Prosjektår: 2022

Prosjektgruppe

 • Daniel Aas
 • Martin Høye
 • Johannes Thurmann Øynes