Hopp til hovedinnhold

Optimal videredistribusjon av frysevarer

Hvilket lager- og distribusjonssystem kan være optimalt for videredistribusjon av frysevarer fra HOFF SA Avd Gjøvik og HOFF SA Avd Sundnes med hensyn til kostnader, kunde, miljø og fleksibilitet?

Vi har sammen med HOFF SA kommet frem til en problemstilling hvor vi skal se på hvilke muligheter bedriften har til å forbedre dagens lager- og distribusjonssystem av frysevarer med tanke på kunder, miljø, kostnader og fleksibilitet. Bakgrunnen for problemstillingen er at HOFF SA ønsker å se på ulike muligheter hvor de kan redusere sine kostnader og miljøbelastning, samtidig som de ivaretar kundekrav og intern fleksibilitet.

Illustrasjon som viser plan for distribusjon av frysevarer.

For at vi skal løse denne oppgaven har vi sett oss nødt til å avgrense problemstillingen noe. Innenfor våre avgrensninger vil det si at vi må gjøre følgende for å kunne svare på vår oppgave:

 • Gjennomføre en nåsituasjonsanalyse av lager-og distribusjonssystemet av frysevarer
 • Se på dagens kostnadsbilde og vurdere hvordan ulike løsninger kan bedre det
 • Regne på hvilken miljøbelastning dagens system har og hvordan våre forslag vil påvirke miljøet
 • Vurdere hvordan ulike løsninger kan påvirke HOFF SAs leveranser av frysevarer med tanke på kundekrav
 • Vurdere hva som kan være optimalt for å ivareta den fleksibiliteten HOFF SA ønsker
 • Vurdere våre forslag opp mot hva teorien sier

Dette er en problemstilling gruppa synes er veldig interessant, og en oppgave som passer godt inn i vårt studium.

Samarbeidspartner

Vår oppdragsgiver er HOFF SA som er et landbrukssamvirke, dvs. bedriften eies av 519 potetbønder over hele Norge. Hovedkontoret ligger i Gjøvik.
Bedriften har en lang historie med poteten som det sentrale råstoff. De mest kjente er:

 • Forskjellige opphøgde og andre typer poteter
 • Potetsalater og potetmos
 • Liv Laga-produkter

Les mer om bedriften og produktene på www.hoff.no.

Prosjektår: 2020

Prosjektgruppe

 • Henrik Skjørstad
 • Jon-Vegard Lysaker Torgersrud
 • Rune Christian Øverli