Hopp til hovedinnhold

Overvann som ressurs ved Brynseng skole, Oslo

Vi har vårt daglige virke innenfor blant annet etablering og rehabilitering av vann og avløpsinstallasjoner. Vi er ansatt som ledere i private anleggsbedrifter og vi har i tillegg flerårig erfaring fra drift i norsk landbruk.

Overvann er et fenomen vi kjenner godt til, og vi ønsket å ta for oss utfordringer og uutnyttede muligheter med overvann i vårt hovedprosjekt. Gjennom en av våre lærere, Tonje Grini fra Norconsult AS, fikk vi muligheten til å se på prosjekteringsdokumenter og tekniske tegninger for Brynseng skole i Oslo. Ved befaringer fikk vi også se hvordan de prosjekterte og utførte løsningene fungerer.

Kommuneplanen fra 2013 setter rammer og krav for håndtering av overvann. Den inneholder blant annet en rettesnor for bruk av grønne tak. Etter hvert som vi satte oss inn i hva byggherren hadde bestilt og utført, fant vi at bygget og utendørsarealet hadde blitt bygd til kun å løse overvannshåndteringen som pålagt av føringer og forskrifter.

Vi ble interessert i å finne ut hva som kunne ha blitt gjort annerledes eller i tillegg. Prosessen med å se på mulighetene ga oss kontinuerlig nye ideer, endrede vinklinger og justeringer av problemstillingen. Vi endte til slutt på følgende problemstilling:
Hvordan gjøre overvannshåndteringen ved Brynseng skole til en ressurs?
Bilde

Bilde av skolebygg, Brynseng skole

Vi planla for informasjonsinnhenting på følgende måter:

  • Samle informasjon og dokumentasjon på krav til overvann i by og bygd
  • Innhente erfaringer fra konsulentfirmaer og bedrifter.
  • Velge objekt med overvannshåndtering, som allerede er bygd
  • Befaring på objekt for å se hvordan overvannshåndtering ble løst
  • Intervju og samtaler med ressurspersoner innen området.

Prosjektår: 2022

Prosjektgruppe

  • Torodd Leikvold Stangeland
  • Rune André Moberg